Zajecia-Socjoterapeutyczne

Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia Socjoterapeutyczne w Fundacji FASCYNACJE to grupa składająca się z minimum 6 osób w wieku 13-16 lat.

W czasie zajęć grupa pogłębia swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Młodzież uczy się jak wyrażać emocje w sposób konstruktywny, w bezpiecznym otoczeniu oraz jak udzielać sobie pozytywnych i trudnych informacji zwrotnych. Uczestnicy tworzą wspólnie zasady grupy, dzięki czemu są aktywnymi uczestnikami, kreatorami zajęć.

Zajęcia Socjoterapeutyczne – motywacja i zaangażowanie

W czasie cyklu zajęć podejmujemy aktywności, które inicjuje sama młodzież, dzięki czemu są to działania, które leżą w kręgu ich zainteresowań. Zwiększa to motywację do działania oraz zaangażowanie.

Zajecia-Socjoterapeutyczne-Sport
Zajęcia socjoterapeutyczne sportowe

W poprzednim cyklu grupa socjoterapeutyczna „Krok po kroku” pracowała nad:

  • umiejętnością mówienia o sytuacjach trudnych. Młodzież poprzez tworzenie historii nastolatka, mogła zamieścić w niej własne przeżycia oraz przedstawić własną wizję „szczęścia” wraz z problemami z którymi się zmagają na co dzień;
  • wrażaniem uczuć, emocji. W trakcie zajęć wykorzystujemy gry zespołowe, planszowe oraz integracyjne, celem pobudzenia młodzieży do mówienia o swoich uczuciach, emocjach. Tego typu zajęcia odbywają się w formie zabawy, które są początkiem rozmów nt. życia wewnętrznego młodzieży;
  • nauką zasad fair play, integracja grupy, nauka umiejętności społecznych. W tym celu odbyły się zabawy w „podchody”, w trakcie których grupy wyznaczały sobie zadania do wykonania pod okiem prowadzących. Te zajęcia miały na celu pracę zespołową oraz przełamywanie barier społecznych w trakcie wykonywania zadań;
  • rozterkami młodych ludzi, problemami z jakimi mierzą się na co dzień. W tym celu odbyła się projekcja filmu, który był pretekstem do dalszych rozmów nt. sytuacji trudnych i radzenia sobie w sposób konstruktywny w sytuacjach subiektywnie trudnych;
  • wspólną zabawą. Wspólne wyjście podopiecznych i prowadzących do Escape Room’u i na pizzę.

Kamila Banach, Kamila Trejman-Grzelak

Przewiń na górę