FAS/FASD

Czym jest spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych?

👉 FAS – Fetal Alcohol Syndrome / AZP – Alkoholowy Zespół Płodowy

👉 FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder / Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Jest to szeroka kategoria obejmująca wielorakie symptomy u dzieci matek (etanol), które będąc w ciąży piły alkohol. Prenatalna Ekspozycja na Alkohol – „PAE” (Prenatal Alcohol Exposure) może spowodować m.in.:

Szacuje się na podstawię badania z 2015 r. przeprowadzonego przez PARPA w projekcie „ALICJA”, że przynajmniej 2% społeczeństwa są to osoby z FASD!

Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badań populacyjnych dla POLSKI!

👉 uszkodzenie układu nerwowego (zwłaszcza mózgu)

👉 zaburzenia rozwoju fizycznego dziecka

👉 charakterystyczne zmiany w budowie twarzy (dysmorfie twarzy)

👉 wady narządów wewnętrznych (m.in. serca)

👉 zaburzenia słuchu i wzroku

👉 zaburzenia snu i odżywania

O ile wiele wad można usunąć operacyjnie, o ile uszkodzeń mózgu nie da się usunąć za pomocą skalpela czy tabletek!

Choć charakterystyczne dysmorfie twarzy sygnalizują istnienie uszkodzeń poalkoholowych, to jednak ich brak nie oznacza, że nie doszło do szkód!

Jeśli niepokoi Cię fakt, że zdarzyło Ci się wypić alkohol podczas ciąży, to warto przyjrzeć się dziecku pod kątem objawów wskazujących na uszkodzenia układu nerwowego np.:

👉 zaburzone procesy poznawcze: uwaga, pamięć, myślenie

👉 problemy z planowaniem i organizacją własnych działań

👉 nadaktywność, impulsywność, słaba samokontrola

👉 zaburzenia w obszarze emocji i ich regulacji

👉 trudności w rozwiązywaniu nawet prostych problemów

👉 brak umiejętności uczenia się na własnych błędach

👉 problemy z respektowaniem zasad i norm społecznych

👉 trudności z nawiązywaniem relacji i ich utrzymaniem

👉 podwyższona lub obniżona reaktywność na bodźce

👉 opóźniony i zaburzony rozwój mowy

👉 zaburzona integracja sensoryczno-motoryczna

👉 nieprawidłowe napięcie mięśniowe, wady postawy

👉 trudności w uczeniu się, zwłaszcza matematyki

standardowe metody wychowawcze są nieefektywne!

Alkohol i jego metabolity są związkami toksycznymi dla każdego człowieka!

Organizm osoby dorosłej posiada pewne mechanizmy prowadzące do usuwania etanolu

U płodu tę mechanizmy dopiero powstają i się kształtują, stąd jego organizm jest bardziej narażony na uszkodzenia niż dorosłego

Łożysko nie chroni dziecka przed etanolem: gdy ciężarna kobieta pije alkohol – razem z nią pije jej dziecko. Stężenie alkoholu we krwi dziecka utrzymuję się dłużej niż we krwi matki – nawet do kilku tygodni.

Produkcja enzymów niezbędnych do usunięcia etanolu z organizmu rozpoczyna się w drugim miesiącu życia płodowego. JEST TO ZALEDWIE 3-4% ilości u dorosłego człowieka. W połowie ciąży enzymy te są aktywne u dziecka zaledwie w 50%. Oznacza to, że im młodsze dziecko, tym dłużej alkohol znajduję się w jego organizmie.

Płód jest najbardziej wrażliwy na szkodliwe działanie alkoholu w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy wiele kobiet jeszcze nie wie, że pod ich sercem rozwija się nowe życie!

Jeśli jesteś aktywna seksualnie, planujesz ciąże lub jesteś już w ciąży:

I. NIE PIJ ALKOHOLU, NIE RYZUKUJ!

II. KAŻDA ILOŚĆ ALKOHOLU JEST POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNA DLA TWOJEGO DZIECKA!

Jeśli obawiasz się, że Twoje dziecko mogło odnieść szkody poalkoholowe w okresie płodowym, poszukaj pomocy. Im wcześniej podejmie się adekwatne działania terapeutyczne, tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka i całej rodziny. Terapia osób dorosłych z FASD również może podnieść jakość ich życia.

Przewiń na górę