Zajęcia grupowe

1. Trening Umiejętności Społecznych – TUS

Trening Umiejętności Społecznych TUS

NABÓR DO GRUP – nabór na rok szkolny 2022/2023

.

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego forma regularnego treningu grupowego.

DLA KOGO JEST TUS?

Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-13 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Co tydzień podczas zajęć trwających 90 min (wyjątek stanowi grupa przedszkolna 60 min) rozwijamy różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie. Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

PROWADZACY:

Zajęcia TUS w Fundacji FASCYNACJE prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów TUS przy wsparciu pedagoga i psychologa.

CYKL szkolny 2022/2023: Cykl rocznego Treningu Umiejętności Społecznych przewiduje około 30 spotkań w całym roku szkolnym (10 miesięcy IX 2022 – VI 2023).

.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

 • grupa przedszkolna – 60 min
 • grupa wczesnoszkolna – 90 min
 • grupa szkolna – 90 min
 • grupa młodzieżowa – 90 min

WIELKOŚĆ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ: Wielkość grupy terapeutycznej określana jest indywidualnie według potrzeb terapeutycznych zakwalifikowanych dzieci. Oscyluje pomiędzy 3 – 8 dzieci. Ilość prowadzących ustalane jest indywidualnie według potrzeb terapeutycznych grupy.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • Gdańsk, ul Miszewskiego 17
 • Pruszcz Gdański, ul Arctowskiego 2A lokal 38

Organizator zajęć terapeutycznych w oparciu o TUS:

 • Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ:

a) Gdańsk, ul Miszewskiego 17

 • grupa przedszkolna – czwartek
 • grupa wczesnoszkolna – czwartek
 • grupa szkolna – sobota
 • grupa młodzieżowa – piątek

b) Pruszcz Gdański, ul Arctowskiego 2A lokal 38

 • grupa przedszkolna – środa
 • grupa wczesnoszkolna – czwartek
 • grupa szkolna – sobota

Formularz rejestracyjny: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3k…/viewform…

Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE

2. Zajęcia dramowo-teatralne

Rekrutacja do projektu „CZAS NA NAS! – TEATR I DRAMA DLA MŁODZIEŻY”

Projekt wrzesień – grudzień 2022

Projekt finansowany w ramach zadania publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Gdańska – Dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska

Warsztaty grupowe dramowo-teatralne o charakterze socjoterapeutycznym w Fundacji FASCYNACJE realizowane w ramach projektu kulturalnego na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans, praw człowieka dla dwóch grup wielowych, dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty mają na celu podniesienie własnej wartości uczestników, wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych, integrację społeczną i przeciwdziałanie marginalizacji.

Zajęcia są pewnego rodzaju kontynuacją zajęć TUS dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.

Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).

Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu i ADHD, FASD i innymi trudnościami.

TERAPIA może być PRZYJEMNA i INSPIRUJĄCA!

PROWADZĄCY:

Jacek Panek

Jestem pedagogiem, pedagogiem teatru, animatorem społecznym Absolwent Pedagogiki oraz Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek założyciel Stowarzyszenia Artystyczno–Społecznego „Feeria”. Prowadziłem warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie tworzę i realizuję projekty Stowarzyszenia „Feeria”, prowadzę zajęcia dla podopiecznych fundacji Fascynacje oraz jestem zaangażowany w przedsięwzięcia teatralne i projekty Teatru Gdynia Główna.

.

 • Grupa młodzieżowa – osoby w wieku 13 – 18 lat
 • Grupa szkolna – osoby w wieku 9 – 13 lat

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN5OV82FUK5OZHD0t4W0425sKXZcKb6zZgZ5opg2q4h_5v3g/viewform?fbclid=IwAR3kx_EizQKrroBCXy5jwMk6sfVh2d9803xhJtPTVn9ymv9bmyRDDEVKxPI

.Grupa młodzieżowa – osoby w wieku 13 – 18 lat

3. Zajęcia grupowe z elementami socjoterapii

To zajęcia oparte przede wszystkim na pracy grupowej. Zarówno w czasie kryzysu, jak i w przypadku
trudności w nauce czy zachowaniu bycie w grupie niesie ze sobą wiele korzyści. Podczas zajęć
rozwijamy umiejętności społeczne, komunikację kształtujemy zachowania społeczne, które pozwolą
uczestnikom poprawić ich relacje z rówieśnikami i dorosłymi.


Podczas zajęć nasi terapeuci dbają o integrację, ustalenie wspólnie akceptowalnych zasad, budowaniu
więzi, szacunku i zaufania między uczestnikami.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt:

4. Zajęcia sportowo-ruchowe

Podczas zajęć sportowych dzieci i młodzież poznają znaczenie zdrowia fizycznego dla prawidłowego
funkcjonowania całego organizmu. Uczą się we właściwy sposób przygotować swoje ciało do wysiłku.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poznać nowych ludzi, polubić sporty i ćwiczenia, które wydawały
się trudne lub nudne, kształtować umiejętności współpracy i zasad fair play podczas sportowej
rywalizacji.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt:

5. Arteterapia

Przewiń na górę