Zajęcia grupowe

1. Trening Umiejętności Społecznych – TUS

Trening Umiejętności Społecznych – edycja 2021/2022!

Trening Umiejętności Społecznych TUS

NABÓR DO GRUP:

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego forma regularnego treningu grupowego.

DLA KOGO JEST TUS?

Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-13 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych oraz dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Co tydzień podczas zajęć trwających 90 min rozwijamy różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.
Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

KOSZT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS I KWALIFIKACJE DO GRUP:

Dokładny koszt zostanie oszacowany w momencie zakwalifikowania dziecka do grupy i wyszczególniony w indywidualnie sporządzonej umowie Rodzica z Fundacją FASCYNACJE.

  • Jedne zajęcia TUS to koszt 80 PLN (90 min) w zajęciach grupowych ( grupa 4-8 osób)
  • Każde zajęcia grupowe prowadzone są przez doświadczone osoby
  • Płatność odbywa się w ratach miesięcznych albo w cyklach półrocznych za cykl zajęć.
  • Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.
  • W całym roku szkolnym realizujemy 36 spotkań (90 min) w ciągu 10 miesięcy (IX 2021 – VI 2022)
  • W związku z tym opłata za cały rok zajęć to 2880 PLN.
  • Opłata w formie ratalnej miesięczne 288 PLN
  • Zapraszamy dzieci od 4 do 13 roku życia – (Trzy grupy wiekowe 4-5, 6-9, 10-13)
  • Zapraszamy młodzież od 14 do 17 roku życia.

Organizator kursu:

Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Formularz rejestracyjny: kliknij.

Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE

– ZAPISY: przez formularz rejestracyjny

W razie pytań możesz się skontaktować:
574 298 848 Dorota Jankowiak-Dąbrowska
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

UWAGA * wymagane

2. Zajęcia dramowo-teatralne

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach grupowych – TEATRALNO DRAMOWYCH z elementami socjoterapii!

To nowy cykl zajęć grupowych w oparciu o autorski projekt stworzony przez Jacka Panka na potrzeby podopiecznych naszej Fundacji.

Uruchamiamy dodatkowy nabór na rok 2022!

DLA KOGO?

Zajęcia grupowe TEATRALNO DRAMOWE z elementami socjoterapii w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz młodzieży w wieku 13-18 lat.

CO ĆWICZYMY?

Co tydzień podczas zajęć TEATRALNO DRAMOWYCH z elementami socjoterapii, trwających 90 min, rozwijamy różnorodne umiejętności i dobrze się bawimy. Podczas zajęć w Fundacji Fascynacje duży akcent kładziemy na uczestników, na ich potrzeby i zainteresowania. Ćwiczymy w bezpiecznych warunkach zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie. Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci i młodzieży świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań. Podczas zajęć rozwijać i utrwalać będziemy również umiejętności społeczne, takie jak: odwaga do wystąpień publicznych, śmiałość w wyrażaniu własnej opinii, zdolność radzenia sobie ze stresem, a także umiejętność pracy w zespole.

PROWADZĄCY:

Jacek Panek

Pedagog, pedagog teatru, animator społeczny Absolwent Pedagogiki oraz Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek- założyciel Stowarzyszenia Artystyczno – Społecznego „Feeria”. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie tworzy i realizuje projekty Stowarzyszenia „Feeria”, prowadzi zajęcia dla podopiecznych fundacji Fascynacje oraz jest zaangażowany w przedsięwzięcia teatralne i projekty Teatru Gdynia Główna.

Zajęcia odbywają się we wtorki w siedzibie Fundacji ul. Miszewskiego 17 lok 101 w Gdańsku Wrzeszczu

Grupa szkolna (8 – 13 lat) – godzina 16:00 – 17:30

Grupa młodzieżowa (13 – 18 lat) – godzina 17:30 – 19:00

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScN5OV82FU…/viewform…

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Koordynator Fundacji FASCYNACJE

574 298 848

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

To zajęcia oparte przede wszystkim na pracy grupowej. Zarówno w czasie kryzysu, jak i w przypadku
trudności w nauce czy zachowaniu bycie w grupie niesie ze sobą wiele korzyści. Podczas zajęć
rozwijamy umiejętności społeczne, komunikację kształtujemy zachowania społeczne, które pozwolą
uczestnikom poprawić ich relacje z rówieśnikami i dorosłymi.


Podczas zajęć nasi terapeuci dbają o integrację, ustalenie wspólnie akceptowalnych zasad, budowaniu
więzi, szacunku i zaufania między uczestnikami.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt:

4. Zajęcia sportowo-ruchowe

Podczas zajęć sportowych dzieci i młodzież poznają znaczenie zdrowia fizycznego dla prawidłowego
funkcjonowania całego organizmu. Uczą się we właściwy sposób przygotować swoje ciało do wysiłku.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poznać nowych ludzi, polubić sporty i ćwiczenia, które wydawały
się trudne lub nudne, kształtować umiejętności współpracy i zasad fair play podczas sportowej
rywalizacji.

Formularz rejestracyjny:

Kontakt:

Przewiń na górę