Fundacja
Na Rzecz Dziecka
i Rodziny FASCYNACJE

Misją fundacji FASCYNACJE jest promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa, jak również wspieranie osób z zaburzeniami ze Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) i ich rodzin.

Kampania Edukacyjna 2022

Czym jest FAS

Skrót FAS pochodzi od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespół płodowy). Zaburzenia powstają w wyniku działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, a dysfunkcje przejawiają się na płaszczyźnie umysłowej jak i fizycznej…

Co robimy?

Komu pomagamy? Pomagamy: dzieciom, kobietom w ciąży, rodzinom, jak również kobietom po porodzie. Nasze działania to między innymi: promocja zdrowej ciąży i wolnego od używek rodzicielstwa, praca z dzieckiem, wsparcie rodzin, szkolenia, badania…

O fundacji

Fundacja FASCYNACJE powstała z myślą o osobach dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (ang. FAS) oraz Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (ang. FASD). Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza, a odpowiednia, indywidualna terapia pozwala na…

Przewiń na górę