SPONSORZY

Energa 2023

Fundacja FASCYNACJE pomaga dzieciom z trudnościami rozwojowymi, oferując specjalistyczne diagnozy i terapie. W tym roku istnieje możliwość ich dofinansowania dzięki Enerdze z Grupy ORLEN – Mecenasowi Głównemu Projektu „Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin – 2023

Dziękujemy!

.

KORA Medica

Dziękujemy!

.

Gmina miasta Gdańsk wspiera Fundacje FASCYNACJE!

Niezmiernie nam miło poinformować, że podpisaliśmy umowę z Gminą Miasta Gdańsk na realizację zadania w ramach projektu kulturalnego na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans, praw człowieka.

W ramach projektu będziemy prowadzić warsztaty dramowo-teatralne o charakterze socjoterapeutycznym dla dwóch grup wiekowych, dla dzieci i młodzieży. Warsztaty mają na celu podniesienie własnej wartości uczestników, wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych, integrację społeczną i przeciwdziałanie marginalizacji.

Zajęcia są pewnego rodzaju kontynuacją zajęć TUS dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu i ADHD, FASD i innymi trudnościami.

Dziękujemy!

.

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku wspiera Fundacje FASCYNACJE

Dzięki podpisaniu umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku na finasowanie projektu „Bliżej do siebie i innych – terapia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” będziemy mogli objąć pomocą terapeutyczną dodatkowych podopiecznych.

Jest to fantastyczna informacja!

Dziękujemy!

.

.

Energa wspiera terapię dzieci z FASD! – Edycja 2022

Terapie indywidualne i grupowe oraz specjalistyczne diagnozy w kierunku FASD – takie działania Energa z Grupy ORLEN będzie wspierać w ramach projektu „Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin”. Energa została partnerem tej inicjatywy. 

Projekt prowadzony jest we współpracy z Fundacją na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE. Skierowany jest do mieszkańców Pomorza, a zwłaszcza Trójmiasta. W sposób szczególny zaadresowany jest do rodzin adopcyjnych i biologicznych. Do programu mogą się także zgłaszać rodziny zastępcze i placówki pomocowe.

–  Picie alkoholu w czasie ciąży może wpłynąć na powstanie zaburzeń zwanych Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Dzieci z FASD mogą natrafiać na wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne, które – gdyby pozostawić je własnemu biegowi – będą się tylko nasilać. Zdiagnozowanie trudności wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz udzielenie adekwatnej pomocy dzieciom i ich rodzinom może zapobiec pogłębieniu się trudności wynikających z zaburzeń pierwotnych, jak i rozwojowi wielu zaburzeń wtórnych. Stąd tak ważna jest wczesna diagnoza i terapia  – mówi dr hab. Małgorzata Stopikowska, profesor Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku i koordynator Centrum FASD przy Fundacji FASCYNACJE.

Partnerstwo jest realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA. Zgłoszenia do projektu można nadsyłać na adres: partnerstwo@fundacjafascynacje.pl

Dziękujemy!

.

.

Fundacja LPP wspiera naszych podopiecznych!

Fundacja LPP założona przez polskiego producenta odzieży LPP w 2017 r., która ofiaruje pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizuje zawodowo młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, stała się oficjalnym partnerem Fundacji Fascynacje.

Dzięki ich wsparciu uda się Nam wesprzeć naszych podopiecznych w terapii indywidualnej i grupowej.

Dziękujemy! 

.

.

AXIS Sp. z o.o. i Hurtownia medyczna OSS Sp. z o.o.

Dziękujemy!

.

.

Każda pomoc jest dla nas równie ważna i potrzebna!

Dziękujemy!

.

.

Energa wspiera terapię dzieci z FASD! – Edycja 2021

Dziękujemy!

.

Bo „apetyt rośnie w miarę jedzenia…” pozyskaliśmy nowego partnera technologicznego ClickMeeting!

W dniu 1 listopada nawiązaliśmy współpracę z ważnym dla nas partnerem technologicznym, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze efektywniej prowadzić szkolenia.
Link do strony partnera technologicznego: —-> https://clickmeeting.com <—-

Dziękujemy!

Przewiń na górę