Akademia rodzica – od 10.01.2022

AKADEMIA RODZICA Fundacji FASCYNACJE to cykl płatnych spotkań online organizowanych przez Fundację FASCYNACJE
Codzienne życie uświadamia, że nie ma idealnych rodziców, za to są rodzice świadomi swoich ograniczeń. Nikt z nas nie uczył się wcześniej wychowywania dzieci. Mamy tylko wzorce przejęte bezwiednie od naszych rodziców. To wzorce wychowywania, które zwykle dają efekt na chwilę i najczęściej bazują na przynajmniej emocjonalnej i psychicznej krzywdzie dziecka.
AKADEMIA RODZICA uczy zamieniać negatywne sytuacje z dziećmi w pozytywne.

AKADEMIA RODZICA Fundacji FASCYNACJE prowadzona jest w formie warsztatowej skierowanej do grupy zamkniętej.
Adresatami są głównie rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (w tym nastolatki). W ramach cyklu odbędzie się 10 spotkań, po 2 godziny, o tematyce nakierowanej na metody wychowawcze, relacje rodzinne, integrację, aktywizację oraz wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.
AKADEMIA RODZICA Fundacji FASCYNACJE prowadzona przez znakomitych specjalistów związanych z naszą Fundacją – pedagogów, psychologów, terapeutów.

Cykl 10 spotkań:

1. O trudzie wychowania i rodzicielstwa
2. Dekalog dla Rodzica
3. Granice, czyli dawanie poczucia bezpieczeństwa
4. Akceptacja złości dziecka
5. Rodzic kochający i stanowczy – mówienie NIE
6. Pochwały, które budują poczucie własnej wartości dziecka
7. Naturalna konsekwencja zamiast karania
8. Błogosławieństwo nudy i uwalnianie od grania ról
9. Rozwiązywanie konfliktów
10. O grzechu zaniedbania i innych rzeczach

Cele warsztatu
• stworzenie warunków do integracji, współpracy, osiągania wspólnych celów, wzmacniania relacji wzajemnego zaufania oraz
zmianę przekazu negatywnych postaw i zachowań w środowisku
• wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
• nabycie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu
• granice, czyli dawanie poczucia bezpieczeństwa
• budowanie więzi rodzic – dziecko
• doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
• refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi
• akceptacja złości dziecka
• zwiększenie wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych wśród rodziców
• zwiększenie umiejętności rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
• stworzenie przestrzeni dla wspólnego spędzania czasu przez uczestników
• integracja uczestników poprzez wspólne działania (warsztatowe), wymianę doświadczeń różnych grup wiekowych oraz
przełamywanie międzypokoleniowych stereotypów w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych
• poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez angażowanie do udziału w nich członków całej rodziny
• wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa wśród uczestników poprzez pojawianie się realnych efektów ich działań w kwestiach wychowawczych

AKADEMIA RODZICA – zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania minimalnej grupy uczestników.

AKADEMIA RODZICA – kończy się otrzymaniem ZAŚWIADCZENIA kończącego cykl spotkań.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj.

Forma płatności:
Numer konta do uiszczenia opłaty
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100, 80-239 Gdańsk
mBank 30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
Faktura – należy prawidłowo zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym chęć otrzymania faktury oraz podać wszystkie dane.
Fakturę otrzymają Państwo na adres e-mail po uiszczeniu opłaty.


W razie pytań możesz się skontaktować:
574 298 848
Dorota Jankowiak-Dąbrowska
szkolenia.fundacjafascynacje@gmail.com

Przewiń na górę