.

O NAS

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE powstała w 2014 roku z myślą o osobach dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym. Jednym z kluczowych zadań Fundacji FASCYNACJE jest promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa, ponieważ tylko zachowanie pełnej abstynencji podczas ciąży całkowicie chroni dziecko przed FAS / FASD. Wiele naszych działań i projektów nie byłoby możliwych do zrealizowania bez pomocy ludzi dobrej woli i serca.

Czym się zajmujemy?

👉 interdyscyplinarna kompleksowa diagnoza dziecka w kierunku FASD
(Fundacja FASCYNACJE wykonuje diagnozy zgodnie z polskimi wytycznymi z 2020 r. („MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA – WYDANIE SPECJALNE 1/2020))

👉 diagnoza i terapia logopedyczna

👉 pomoc psychologiczną i pedagogiczną

👉 diagnoza procesów integracji sensorycznej

👉 terapia integracji sensorycznej

👉 trening umiejętności społecznych

👉 szkolenia stacjonarne i online

Fundacja FASCYNACJE, to grono znakomitych naukowców, terapeutów i specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo współpracujemy z gronem wspaniałych lekarzy i diagnostów, dzięki czemu możemy holistycznie wspierać naszych podopiecznych.

.

👉 Zarząd Fundacji FASCYNACJE

.

👉 Rada programowa

.

👉 Współpracują z nami

.

👉 Statut

.

.

Przewiń na górę