Zarząd Fundacji FASCYNACJE

Łucja Budzyńska – wiceprezes
Katarzyna Sulima – prezes

FAS CO TO?

Do zaburzeń FAS/FASD dochodzi w wyniku działania alkoholu na płód. Dzieci takie najczęściej cierpią na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego objawiającego się m.in. zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i ruchowego, problemami z mówieniem, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, czy autyzmem.

Ważna jest wczesna diagnoza

Mimo, że w tym wypadku nie można mówić o wyleczeniu, wczesna diagnoza oraz zastosowanie odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii pozwala na zminimalizowanie objawów, a tym samym umożliwienie samodzielnego funkcjonowania takich osób w społeczeństwie.

Właśnie tym zajmuje się wykwalifikowana kadra specjalistów pracujących dla naszej Fundacji. Psychiatrzy, psychologowie, neurolodzy, logopedzi, terapeuci oraz rehabilitanci są do dyspozycji osób chorych oraz ich rodzin po to, żeby uchronić ich przed wykluczeniem społecznym oraz pomóc w normalnym, samodzielnym życiu.

Misją organizacji jest również promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa, ponieważ jak wiadomo – zachowanie abstynencji  w okresie ciąży, całkowicie chroni przed wystąpieniem schorzenia.

Rada programowa

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, pedagog, specjalista Nauk o Rodzinie, wykładowca na kierunku Pedagogika oraz Nauki o Rodzinie.  Członek Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Comparative and International Education Society, USA. Zainteresowania naukowe: problematyka wielokulturowa i wieloreligijna, rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie, profilaktyka FASD, koncepcje organizacji interdyscyplinarnej, kompleksowej i zintegrowanej  pomocy dzieciom z FASD. Autorka 4 książek i ok. 100 artykułów naukowych, w większości dotyczących tematyki pedagogicznej i familiologicznej, redaktorka 5 prac zbiorowych. Autorka koncepcji zorganizowania interdyscyplinarnej, systemowej, zintegrowanej i kompleksowej pomocy dla dziecka z FASD i jego rodziny; autorka koncepcji Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD.

Mgr Marzena Kozłowska

pedagog, psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej a także Studium Psychologii i Socjologii oraz Szkoły Animatorów Profilaktyki, wykładowca akademicki na kierunku Pedagogika, koordynator pieczy zastępczej, trener umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie komunikacji, integracji, motywacji, pracy z grupą oraz pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dr Małgorzata Słowik

specjalizacja w pedagogice i pracy socjalnej,  nauczyciel akademicki Pomorskiej Akademii w Słupsku, doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i pomocy telefonicznej (telefon zaufania), organizacji festynów i happeningów, zorganizowała i prowadziła przez 2 lata wolontariacką poradnię rodzinną, była opiekunem Koła Naukowego Studentów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku i członkiem Fundacji Wschodzące Słońce, matka piątki dzieci, autorka kilkunastu prac naukowych.

Waldemar Wiaduch

wykształcenie kierunkowe: techniczne, ojciec w rodzinie zastępczej, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Mgr Andrzej Majcher

wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne ze specjalnością menedżersko-związkową i analizą finansów przedsiębiorstwa, członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek miejskich i Skarbu Państwa, społecznik i działacz lokalny, animator wspólnoty charyzmatycznej; kawaler – swój czas poświęca sprawom dobra wspólnego.

Oficjalne-logo-Fundacji-Fascynacje
archiwalne logo Fundacji

Przewiń do góry