Zarząd Fundacji FASCYNACJE:

Katarzyna Sulima – prezes

Łucja Budzyńska – wiceprezes

.

Koordynator Fundacji FASCYNACJE:

Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Jestem absolwentka ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku (pedagogika o specjalizacji resocjalizacja z
socjoterapią), studentką oraz prezesem Koła Naukowego COGNITA w ATENEUM Akademii Nauk
Stosowanych (pedagogika o specjalizacji terapia pedagogiczna). Twórcą i organizatorem warsztatów
o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Autorką i realizatorką lekcji
profilaktycznych i warsztatów „Jak nie schrzanić sobie życia wchodząc w konflikt z prawem”. Pracuję
z wykorzystaniem metod teatralnych, dramy stosowanej i Teatru Forum. Jestem twórcą szkoleń w
obszarze profilaktyki i resocjalizacji dla nauczycieli i rodziców oraz dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i
organizatorem konferencji naukowych, między innymi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Wykorzystanie seksualne dziecka – sygnały ostrzegawcze i interwencja” oraz „Profesjonalnie o
FASD” . Dzielę się pozytywnym nastawieniem do człowieka, kocham przyrodę, las i morze. Uwielbiam
teatr i staram się zarażać innych moją miłością do teatru.

Rada programowa:

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej – Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, pedagog, specjalista Nauk o Rodzinie, wykładowca na kierunku Pedagogika oraz Nauki o Rodzinie.  Członek Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Comparative and International Education Society, USA. Zainteresowania naukowe: problematyka wielokulturowa i wieloreligijna, rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie, profilaktyka FASD, koncepcje organizacji interdyscyplinarnej, kompleksowej i zintegrowanej  pomocy dzieciom z FASD. Autorka 4 książek i ok. 100 artykułów naukowych, w większości dotyczących tematyki pedagogicznej i familiologicznej, redaktorka 5 prac zbiorowych. Autorka koncepcji zorganizowania interdyscyplinarnej, systemowej, zintegrowanej i kompleksowej pomocy dla dziecka z FASD i jego rodziny; autorka koncepcji Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD.

Dr Małgorzata Słowik

specjalizacja w pedagogice i pracy socjalnej,  nauczyciel akademicki Pomorskiej Akademii w Słupsku, doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i pomocy telefonicznej (telefon zaufania), organizacji festynów i happeningów, zorganizowała i prowadziła przez 2 lata wolontariacką poradnię rodzinną, była opiekunem Koła Naukowego Studentów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku i członkiem Fundacji Wschodzące Słońce, matka piątki dzieci, autorka kilkunastu prac naukowych.

Mgr Marzena Kozłowska

pedagog, psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej a także Studium Psychologii i Socjologii oraz Szkoły Animatorów Profilaktyki, wykładowca akademicki na kierunku Pedagogika, koordynator pieczy zastępczej, trener umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie komunikacji, integracji, motywacji, pracy z grupą oraz pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Bogdan Tarach

Współpracują z nami:

Maja Brzezińska

Jestem oligofrenopedagogiem i pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kontakt z dziećmi dodaje mi skrzydeł. Uczy cierpliwości i uważności, zmienia spojrzenie na świat oraz jest źródłem codziennych refleksji. Prywatnie jest mi blisko sport, obcowanie z naturą, malowanie, podróże, muzyka i medytacja. Właśnie te elementy, czyli moje zainteresowania wplatam w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Katarzyna Walendzik

Jestem neurologopedą i terapeutą ręki. Mam dużo cierpliwości i serducha dla dzieciaków – i tych całkiem dużych i tych najmniejszych. Staram się na dzieci patrzeć całościowo, traktować z należytym szacunkiem i empatią oraz indywidualizować proces terapeutyczny. Na moich zajęciach się nie nudzimy. Lubię niekonwencjonalne zabawy wykorzystywać do osiągania terapeutycznych celów. Prywatnie jestem mamą małej Kornelki. Wolny od opieki nad córką czas lubię spędzać grając w planszówki i czytając kryminały.

Jacek Panek

Jestem pedagogiem, pedagogiem teatru, animatorem społecznym. Absolwentem Pedagogiki oraz Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Jestem członkiemk – założycielem Stowarzyszenia Artystyczno – Społecznego „Feeria”. Aktorem, reżyserem i scenarzystą (2016-), instruktorem teatralnym (2013-), wychowawcą w Gdańskim Domu Integracyjno- Rodzinnym (2019-2020) . Wychowawcą w Zespole Placówek Specjalistycznych W Gdyni (2020-2021), gdzie prowadziłem grupę dla młodzieży w kryzysie psychicznym, grupę samopomocową dla rodziców, a także grupę wsparciową dla młodzieży realizującej indywidualny tok nauczania. Obecnie pracuje m.in. w Teatrze Gdynia Główna oraz w Stowarzyszeniu Artystyczno Społecznym „Feeria”. W Fundacji Fascynacje prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne, psychopedagogiczne i teatralno- dramowe.

Dobrosława Trzebiatowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Terapią Pedagogiczną, a także Terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych, jestem w trakcie zdobywania uprawnień na Terapeutę Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi i młodzieżą. Jestem pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania.

Kasia Halasa

Praca z najmłodszymi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Uważam,że niektórzy bardzo potrzebują wsparcia. Pracuje w przedszkolu jako pedagog oraz prowadzę zajęcia TUS. Bardzo lubię spędzać czas ze swoją rodzina oraz spełniać swoje marzenia.

Agata Sikorska

Oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy, Trener TUS, Terapeuta behawioralny dzieci i młodzieży. Trener rozwoju komunikacji Makaron.  Ukończyłam również szkolenie z zakresu Psychoterapii poznawczo- behawioralnej- skuteczne techniki pracy. Stale pogłębiam swoje umiejętności biorąc udział w  szkoleniach oraz warsztatach dotyczących rozwoju  dziecka i młodzieży. Praca to przede wszystkim moja pasja.

Kasia Stefanicka

Jestem psycholożką oraz pedagożką wczesnej edukacji. Ukończyłam kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej dziecka, arteterapii oraz diagnostyki m.in. trudności edukacyjnych. Doświadczenie zdobywałam w placówkach edukacji alternatywnej, centrum diagnozy i terapii, organizacjach pozarządowych. Najwięcej radości dostarcza mi praca z dziećmi i młodzieżą. W Fundacji prowadzę terapeutyczne zajęcia grupowe oraz indywidualne terapie psychologiczne. Praca z młodymi ludźmi daje mi nieskończoną satysfakcję, uczy cierpliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka.

.

Anna Kamrowska

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży, terapeutą, diagnostą. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie realizując specjalności: wspomagania rozwoju w edukacji i wychowaniu oraz psychoseksuologię. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, organizując i prowadząc zajęcia wspierające kompetencje społeczne oraz wspomagające rozwój emocjonalny i poznawczy; konsultacje dla rodziców, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jestem praktykiem Dialogu Motywującego oraz metody Kids’ Skills, oraz trenerem TUS.  Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. 

Karolina Rodewald

Jestem nauczycielem z 20 – letnim stażem pracy, pedagogiem, wychowawcą, trenerem i terapeutą. Osoba ze mnie wszechstronna,pozytywna, pomysłowa i kreatywna. Lubię swoją pracę, uważam,że mam misję do spełnienia. To co wykonuje zawodowo przynosi mi ogromną satysfakcję choć nie zawsze bywa łatwe.  Moją największą pasją jest taniec, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Kocham książki i ich zapach. Lubię ludzi w każdym wieku. Zawsze staram się dążyć do wyznaczonego celu.

Olga Pajewska

Jestem aktywistką i działaczką społeczną, pedagogiem, socjoterapeutą i Trenerem TUS. Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych, ukończyłam resocjalizację, a później pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Gdańskim. Studia uzupełniłam podyplomówką z zakresu Socjoterapii i pracy z grupą. Skończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Pomorską Szkołę Animatorów oraz Trening Umiejętności Społecznej. Od 2018 roku pełnię funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy w Gdyni. Wcześniej pracowałam w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach wsparcia dziennego na terenie Trójmiasta, nauczałam w szkołach policealnych i prowadziłam szkolenia unijne w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

Bartek Kulawy

Ukończyłem fizjoterapię -na Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, pedagogikę opiekuńczo wychowawcza – w Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku. Pracuję jako nauczyciel w szkole specjalnej, prowadzę przedmiot: rewalidacja ruchowa, prowadzę gimnastykę korekcyjną w przedszkolu oraz jestem wychowawcą w bursie i internacie. Zainteresowania: sport – dokładnie: piłka nożna, siatkówka, siłownia.

Damian Ożlański

Empatyczny, dociekliwy i dokładny.

Jestem absolwentem GUM-edu we Wrocławiu i AWFiS w Gdańsku. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i warsztatach, posiadam doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym oraz ortopedycznym. Specjalizuję się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych. Do każdego pacjenta stosuje indywidualne podejście.

Prywatnie pasjonuję się sportem, aktywnym wypoczynkiem i gotowaniem.

Krystyna Aleksandra Dudzis

Kim jestem? Lubię być SOBĄ – wraz ze swoimi zasobami i deficytami. Drugi człowiek jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Wykształcenie – tak, ponieważ kocham się uczyć, zdobywać wiedzę, doświadczenie. Uczyć się od innych i uczyć innych, dzielić się tym, co razem posiadamy. Stąd tyle tego – kim jestem: psychoterapeutką, pedagogiem, familologiem, położną, mediatorem, kuratorem, certyfikuję się w seksuologii klinicznej. To ludzkie aspekty, ale są jeszcze te… psie, czyli: dogoterapeuta, zoopsycholog, treser psów, ewaluator psówagresywnych,
inspektor ds. ochrony zwierząt. Moje psy zawsze są ze mną, pracują nawet w gabinecie i… odwalają kawał dobrej roboty. Kocham też wszystko co stare, porzucone, lubię zapraszać takie zwierzęta, ale i przedmioty do nowego życia, a kiedy trzeba (tego już nie lubię) – towarzyszyć w odejściu. Mam taką starą, przeszło stuletnią chatę z bali, dziki ogród, a miejsce to nazywa się dla każdego, kto tam zawita: U SIEBIE. Dobrze jest być sobą u siebie. Ogromnie cieszę się z tego, że FAScynacje zaprosiły mnie do współpracy. Mam nadzieję, że dobrze się spiszę.

.

Stażyści w Fundacji FASCYNACJE:

Agata Daszkiewicz

Jestem technikiem hotelarstwa. Obecnie uczę się w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych na kierunku technik masażysta. W wolnym czasie lubię grać w gry planszowe ze znajomymi. W Fundacji Fascynacje odbywam staż jako pracownik biurowy i pomagam w zarządzaniu filią w Gdańsku na ul. Miszewskiego 17.

.

Adrian Płucienniczek

Ukończyłem I rok Filologii germańskiej, a obecnie studiuje Psychologię na specjalizacji Psychologia kliniczna na Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku, na której realizuję się w wielu obszarach. Już od czasów Liceum jestem czynnym ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Współorganizowałem zajęcia z Pierwszej Pomocy dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie. Od kilku lat uczęszczam oraz współpracuję na wydarzeniach związanych z Fundacją Arkun, która zajmuje się aktywizacją kultury fizycznej oraz promocji zdrowego życia i turystyki, biorę udział w licznych spływach kajakowych, wędrówkach pieszych i rajdach rowerowych. Pasjonuję się sportem i turystyką (uprawiam bikepacking), psychologią, a także historią. W Fundacji Fascynacje odbywam staż jako pracownik administracyjno-biurowy oraz pomagam w zarządzaniu fillą w Pruszczu Gdańskim na ul. Arctowskiego 52 2a/38.

Przewiń na górę