.

Zarząd Fundacji FASCYNACJE

.

.

Klaudia Malinowska – Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka psychologii zarządzania, obecna studentka pedagogiki. Wieloletni trener umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji i sprzedaży. Swoje doświadczenie zdobywała w międzynarodowej firmie outsourcingowej oraz na licznych kursach i szkoleniach trenerskich.

.

mgr Monika Oleszczuk – Członek Zarządu

Jestem psychologiem, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Pracuję w oparciu o Nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego i ośrodkach terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień. Swoją pracę opieram przede wszystkim na procesie aktywnego słuchania, wspierania w poszukiwaniu własnych umiejętności/zasobów, w budowaniu preferowanej przyszłości oraz szukaniu rozwiązań indywidualnie dostosowanych do własnych potrzeb. Zależy mi na budowaniu pełnej życzliwości relacji z drugim człowiekiem opartej na szacunku i zrozumieniu. Aktualnie jestem studentką studiów podyplomowych z psychologii uzależnień na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kontynuuje II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach. W swoim codziennym życiu praktykuję medytację, afirmuję, dbam o nieustanny rozwój i pełen dobrostan biopsychospołeczny. Ponadto lubię czytać książki, jeździć konno, gotować oraz spędzać czas na świeżym powietrzu – wśród natury.

.

Kasia Stefanicka – Członek Zarządu

Jestem psycholożką oraz pedagożką wczesnej edukacji. Ukończyłam kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej dziecka, arteterapii oraz diagnostyki m.in. trudności edukacyjnych. Doświadczenie zdobywałam w placówkach edukacji alternatywnej, centrum diagnozy i terapii, organizacjach pozarządowych. Najwięcej radości dostarcza mi praca z dziećmi i młodzieżą. W Fundacji prowadzę terapeutyczne zajęcia grupowe oraz indywidualne terapie psychologiczne. Praca z młodymi ludźmi daje mi nieskończoną satysfakcję, uczy cierpliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka.

.

.

Anna Kamrowska – Członek Zarządu

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży, terapeutą, diagnostą. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie realizując specjalności: wspomagania rozwoju w edukacji i wychowaniu oraz psychoseksuologię. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, organizując oraz prowadząc zajęcia wspierające kompetencje społeczne, oraz wspomagające rozwój emocjonalny i poznawczy; konsultacje dla rodziców, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jestem praktykiem Dialogu Motywującego oraz metody Kids’ Skills, oraz trenerem TUS. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. 

.

.

Rada programowa

.

.

Przewodnicząca Rady Programowej:

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-ANS

Jestem współzałożycielką Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE. Jestem kierownikiem Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku, pedagog, specjalista Nauk o Rodzinie, wykładowca na kierunku Pedagogika oraz Nauki o Rodzinie. Jestem członkinią Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, jestem członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Comparative and International Education Society, USA. Zainteresowania naukowe: specyfika funkcjonowania dziecka z FASD i jego rodziny, diagnoza i terapia dziecka z FASD, problematyka wielokulturowa i wieloreligijna, profilaktyka FASD, koncepcje organizacji interdyscyplinarnej, kompleksowej i zintegrowanej  pomocy dzieciom z FASD. Jestem autorką 5 książek i ponad 100 artykułów naukowych, w większości dotyczących tematyki pedagogicznej i familiologicznej, redaktorka 7 prac zbiorowych, jestem referentką na konferencjach w Polsce i zagranicą, Jestem członkiem Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, organizatorką i współorganizatorką konferencji o zasięgu międzynarodowych i krajowych. Jestem autorką koncepcji zorganizowania interdyscyplinarnej, systemowej, zintegrowanej i kompleksowej pomocy dla dziecka z FASD i jego rodziny; koordynator i autorka koncepcji Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD.

.

.

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej:

dr Małgorzata Słowik

Specjalizuję się w pedagogice i pracy socjalnej, jestem nauczycielem akademickim Pomorskiej Akademii w Słupsku, mam doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i pomocy telefonicznej (telefon zaufania), organizacji festynów i happeningów, zorganizowałam i prowadziłam przez 2 lata wolontariacką poradnię rodzinną, byłam opiekunem Koła Naukowego Studentów w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku i członkinią Fundacji Wschodzące Słońce, matka piątki dzieci, autorka kilkunastu prac naukowych.

.

dr n. med i zdr. Iwona Milewska 

mediatorka, certyfikowany praktyk terapii IFS, trenerka NVC, wykładowca akademicki

.

mgr Marzena Kozłowska

Jestem pedagogiem, psychotraumatologiem, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej, a także Studium Psychologii i Socjologii oraz Szkoły Animatorów Profilaktyki. Jestem wykładowcą akademickim na kierunku Pedagogika. Jestem koordynatorem pieczy zastępczej, trenerem umiejętności interpersonalnych, specjalistą w zakresie komunikacji, integracji, motywacji, pracy z grupą oraz pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

.

mgr Krystyna Aleksandra Dudzis

Kim jestem? Lubię być SOBĄ – wraz ze swoimi zasobami i deficytami. Drugi człowiek jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Wykształcenie – tak, ponieważ kocham się uczyć, zdobywać wiedzę, doświadczenie. Uczyć się od innych i uczyć innych, dzielić się tym, co razem posiadamy. Stąd tyle tego – kim jestem: psychoterapeutką, pedagogiem, familologiem, położną, mediatorem, kuratorem, certyfikuję się w seksuologii klinicznej. To ludzkie aspekty, ale są jeszcze te… psie, czyli: dogoterapeuta, zoopsycholog, treser psów, ewaluator psów agresywnych,
inspektor ds. ochrony zwierząt. Moje psy zawsze są ze mną, pracują nawet w gabinecie i… odwalają kawał dobrej roboty. Kocham też wszystko co stare, porzucone, lubię zapraszać takie zwierzęta, ale i przedmioty do nowego życia, a kiedy trzeba (tego już nie lubię) – towarzyszyć w odejściu. Mam taką starą, przeszło stuletnią chatę z bali, dziki ogród, a miejsce to nazywa się dla każdego, kto tam zawita: U SIEBIE. Dobrze jest być sobą u siebie. Ogromnie cieszę się z tego, że FAScynacje zaprosiły mnie do współpracy. Mam nadzieję, że dobrze się spiszę.

.

.

mgr Bogdan Tarach

Z zawodu jestem rolnikiem, prowadziłem gospodarstwo rolne obecnie rencista, żonaty, żona Alicja. Udzielam się społecznie od 1996 r. do dnia dzisiejszego sołtys wsi Kozłowo, w tym czasie zrealizowałem około 60 inwestycji w tym dwa Małe Projekty UE oraz trzy projekty Budżetu Obywatelskiego. Radny Rady Miejskiej w Świeciu w latach 2002-2006, 2006-2010, 2014-2018, 2018-2023; w każdej z kadencji zasiadam w trzech komisjach tj. Komisja Rolnictwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej, Członek Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego, Członek Rady Społecznej Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu, od 2022 r. Członek rady programowej Fundacji FASCYNACJE, z którą współpracuję od 2015 r. Obecnie koordynator zbiórki leków dla potrzebujących z Ukrainy.

.

Współpracują z nami

.

Maja Brzezińska

Jestem oligofrenopedagogiem i pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam studia podyplomowe z terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kontakt z dziećmi dodaje mi skrzydeł. Uczy cierpliwości i uważności, zmienia spojrzenie na świat oraz jest źródłem codziennych refleksji. Prywatnie jest mi blisko sport, obcowanie z naturą, malowanie, podróże, muzyka i medytacja. Właśnie te elementy, czyli moje zainteresowania wplatam w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

.

Katarzyna Walendzik

Jestem neurologopedą i terapeutą ręki. Mam dużo cierpliwości i serducha dla dzieciaków – i tych całkiem dużych i tych najmniejszych. Staram się na dzieci patrzeć całościowo, traktować z należytym szacunkiem i empatią oraz indywidualizować proces terapeutyczny. Na moich zajęciach się nie nudzimy. Lubię niekonwencjonalne zabawy wykorzystywać do osiągania terapeutycznych celów. Prywatnie jestem mamą małej Kornelki. Wolny od opieki nad córką czas lubię spędzać grając w planszówki i czytając kryminały.

.

Jacek Panek

Jestem pedagogiem, pedagogiem teatru, animatorem społecznym. Absolwentem Pedagogiki oraz Wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Jestem członkiem – założycielem Stowarzyszenia Artystyczno–Społecznego „Feeria”. Aktorem, reżyserem i scenarzystą (2016-), instruktorem teatralnym (2013-), wychowawcą w Gdańskim Domu Integracyjno-Rodzinnym (2019-2020). Jestem wychowawcą w Zespole Placówek Specjalistycznych W Gdyni (2020-2021), gdzie prowadziłem grupę dla młodzieży w kryzysie psychicznym, grupę samopomocową dla rodziców, a także grupę wsparcia dla młodzieży realizującej indywidualny tok nauczania. Obecnie pracuje m.in. w Teatrze Gdynia Główna oraz w Stowarzyszeniu Artystyczno-Społecznym „Feeria”. W Fundacji Fascynacje prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne, psychopedagogiczne i teatralno-dramowe.

.

Kasia Halasa

Praca z najmłodszymi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Uważam, że niektórzy bardzo potrzebują wsparcia. Pracuje w przedszkolu jako pedagog oraz prowadzę zajęcia TUS. Bardzo lubię spędzać czas ze swoją rodziną oraz spełniać swoje marzenia.

.

Karolina Rodewald

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy, pedagogiem, wychowawcą, trenerem i terapeutą. Osoba ze mnie wszechstronna, pozytywna, pomysłowa i kreatywna. Lubię swoją pracę, uważam, że mam misję do spełnienia. To, co wykonuję zawodowo, przynosi mi ogromną satysfakcję, choć nie zawsze bywa łatwe. Moją największą pasją jest taniec, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Kocham książki i ich zapach. Lubię ludzi w każdym wieku. Zawsze staram się dążyć do wyznaczonego celu.

.

Olga Pajewska

Jestem aktywistką i działaczką społeczną, pedagogiem, socjoterapeutą i Trenerem TUS. Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych, ukończyłam resocjalizację, a później pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Gdańskim. Studia uzupełniłam podyplomówką z zakresu Socjoterapii i pracy z grupą. Skończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. Pomorską Szkołę Animatorów oraz Trening Umiejętności Społecznej. Od 2018 roku pełnię funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy w Gdyni. Wcześniej pracowałam w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach wsparcia dziennego na terenie Trójmiasta, nauczałam w szkołach policealnych i prowadziłam szkolenia unijne w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

.

Bartek Kulawy

Ukończyłem fizjoterapię na Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku. Pracuję jako nauczyciel w szkole specjalnej, prowadzę przedmiot: rewalidacja ruchowa, prowadzę gimnastykę korekcyjną w przedszkolu oraz jestem wychowawcą w bursie i internacie. Zainteresowania: sport – dokładnie: piłka nożna, siatkówka, siłownia.

.

Damian Ożlański

Empatyczny, dociekliwy i dokładny. Jestem absolwentem GUMED’u we Wrocławiu i AWFiS w Gdańsku. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i warsztatach, posiadam doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym oraz ortopedycznym. Specjalizuję się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych. Do każdego pacjenta stosuje indywidualne podejście. Prywatnie pasjonuję się sportem, aktywnym wypoczynkiem i gotowaniem.

.

Aleksandra Wasilewska

Jestem psychologiem o specjalizacji neurobiopsychologia. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej oraz liczne kursy, dotyczące pracy z dzieckiem i rodziną oraz diagnozy, m.in. dotyczące diagnozy neuropsychologicznej dziecka, III stopniowy kurs terapii behawioralnej, trening umiejętności społecznych czy szkoła dla rodziców. Na co dzień zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzę konsultacje dla rodziców oraz treningi umiejętności społecznych. Mam ogromne szczęście, że moja praca zawodowa stanowi moją największą pasję. Poza fascynacją dzieciakami, na co dzień jestem fanką aktywnego wypoczynku, podróży, muzyki elektronicznej, a od niedawna- sztuk walki. 

.

Elżbieta Kraczek-Niemiec

Z zawodu i z zamiłowania jestem pedagogiem, terapeuta, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą, psychologiem, socjoterapeutą i arteterapeutą. Uwielbiam dzieci i młodzież oraz konstruowanie zajęć grupowych socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, szytymi na miarę potrzeb grupy. Jednocześnie bardzo lubię pracę indywidualną z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie jestem mamą, żoną i pasjonatką makramy.

.

.

Przewiń na górę