Fundacja-FASCYNACJE-2020-tus

TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego.

Podczas spotkań TUS w Fundacji FASCYNACJE skupiamy się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych, w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie.

Fundacja-FASCYNACJE-2020-tus
Trening TUS

Cel TUS

Jednym z celów programu jest zamiana niekorzystnych zachowań, prezentowanych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Prowadzone są przez co najmniej dwóch terapeutów, będących najczęściej psychologami bądź pedagogami z odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia zajęć.

Aleksandra Wasilewska

Przewiń na górę