Fundacja-Fascynacje-2020-akcja

9 września 2020 – Światowy Dzień Świadomości FAS

9 września obchodzimy Światowy Dzień  Świadomości FAS. Skrót FAS pochodzi od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome, co tłumaczone jest jako poalkoholowy zespół płodowy.

Zaburzenia rozwoju dziecka powstają w wyniku działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Dysfunkcje przejawiają się zarówno na płaszczyźnie umysłowej jak i fizycznej.

Do najczęstszych powikłań psychicznych należą:

 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zaburzenia w uczeniu się,
 • problemy z pamięcią,
 • nadpobudliwość,
 • agresja,
 • w późniejszym wieku – skłonności do uzależnień, depresji oraz stanów lękowych.

Schorzenia anatomiczne obejmują natomiast anomalie w budowie narządów wewnętrznych:

 • serca,
 • wątroby,
 • nerek,
 • problemy ze słuchem i wzrokiem – np. małe pole widzenia, czy słaba pamięć wzrokowa,
 • problemy z kośćmi i mięśniami.

Efekty spożywania alkoholu w czasie ciąży mogą być bardzo groźne lub średnio nasilone:

 • obniżenie IQ,
 • zaburzeń uwagi,
 • wady serca,
 • a nawet śmierć dziecka.

Efekty spożywania alkoholu w czasie ciąży mogą być bardzo groźne lub średnio nasilone – od obniżenia IQ, zaburzeń uwagi, po wady serca, a nawet śmierć dziecka. Niektóre objawy mogą być niewidoczne zaraz po urodzeniu – ujawniają się najczęściej między drugim a dziesiątym rokiem życia.

1 na 900 dzieci rodzi się z FAS!

Szacuje się, że z alkoholowym zespołem płodowym przychodzi na świat 1 na 900 dzieci – to więcej niż rodzi się z zespołem Downa! Niestety, wg badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co trzecia kobieta między 18 a 40 rokiem życia spożywała alkohol w czasie ciąży, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie zagrożeń jakie niesie za sobą nawet jednorazowe sięgnięcie po kieliszek. Z badań przeprowadzonych wśród mieszkanek Gdańska przez Fundację FASCYNACJE wynika, iż 36,6% badanych kobiet przyznało się do picia alkoholu w ciąży, a 58,5% spośród nich sądziło, że FAS grozi tylko dzieciom alkoholiczek. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego. Najnowsze badania dowodzą, że szczególnie niebezpieczny dla prawidłowego rozwoju dziecka jest pierwszy trymestr ciąży.

Fundacja-Fascynacje-2020-akcja-prezydent-Kowalczuk
Światowy Dzień FAS 2019

FAS w Fundacji FASCYNACJE

FUNDACJA NA RZECZ DZIECKA FASCYNACJE została założona w 2014 r. przez grupę fascynatów, których łączy jeden cel – chęć pomocy dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz ich rodzinom. Jest to jedyna organizacja, która w naszym regionie podjęła w sposób całościowy zagadnienie profilaktyki, diagnozy i terapii oraz wsparcia dzieci z FASD i ich rodzin.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Fundacji jest powołanie w 2016 r. CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII, EDUKACJI I PROFILAKTYKI FASD W GDAŃSKU, w którym jest udzielana profesjonalna i interdyscyplinarna pomoc dzieciom z FASD oraz innymi zaburzeniami. Posiadając oddany dzieciom zespół profesjonalistów Fundacja FASCYNACJE zrealizowała w latach 2017-2019 r. oraz realizuje w 2020 r. we współpracy z MOPR w Gdańsku projekt diagnozy i terapii dzieci z pieczy zastępczej. Realizacja projektu zapewnia tym dzieciom i ich rodzinom kompleksową pomoc w postaci diagnoz, konsultacji, terapii i innych form wsparcia. Do Centrum prowadzonego przez Fundację FASCYNACJE zgłaszają się po pomoc także opiekunowie dzieci z terenu całego województwa pomorskiego.

Przewiń na górę