Światowy Dzień FAS przypada na dzień 9.09.2015 r. W ubiegłym roku obchodziliśmy go dzięki zorganizowanej w Chmielnie konferencji „Dzieci, które pozostają dziećmi”. W tym roku Fundacja FASCYNACJE wraz z organizatorem ubiegłorocznej konferencji - Fundacją dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” oraz Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień zapraszają do Gdańska.

 

 

Obchody rozpoczną się o godz.9.09 na gdańskiej starówce. Chcemy by obecne podczas wydarzenia dzieci wraz ze swoimi opiekunami wypuściły do nieba- specjalnie na ten cel przygotowane- latawce.

 

Przyjęliśmy latawiec jako symbol dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, które jeśli im pozwolić i mądrze prowadzić mogą „wzbić się w górę”.

Zachęcamy Państwa do dołączania do nas tego dnia wraz z latawcami lub zorganizowania podobnej imprezy w swojej miejscowości.

O wszystkim poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz naszym fanpage na facebooku. Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu wielu osób o problemie FAS będzie mówić się w naszym województwie coraz więcej i głośniej.

Bardzo liczymy na Państwa udział i mamy nadzieję, że będą Państwo wraz z nami współorganizować tegoroczne święto.