Trening Umiejętności Społecznych -zajęcia w roku szkolnym 2021/2022

NABÓR DO GRUP – zajęcia od 15 września 2021 r. do 20 czerwca 2022 r.

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a to forma regularnego treningu grupowego oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego.

DO KOGO KIEROWANY JEST TUS?

Trening Umiejętności SPOŁECZNYCH, oferowany przez w Fundację na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-13 lat i młodzieży 14-17 lat, mających szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). TUS to forma zajęć polecana szczególnie dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Co tydzień, podczas zajęć trwających 90 min. rozwijamy różnorodne umiejętności takie jak: zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, dyskutowanie. Ponadto, skupiamy się też na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji i potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.
Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami, np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie do sytuacji reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich decyzji i działań.

KOSZT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KWALIFIKACJE DO GRUP

Dokładny koszt zostanie oszacowany w momencie zakwalifikowania dziecka do grupy i wyszczególniony w indywidualnie sporządzonej umowie zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem z Fundacją FASCYNACJE.

90 min zajęć TUS to koszt 80 PLN – dot. zajęć grupowych ( grupa 4-8 osób)
Każde zajęcia grupowe prowadzone są przez dwie doświadczone osoby
Płatność odbywa się w ratach miesięcznych lub w cyklach półrocznych (za cykl zajęć) – brak możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.
W całym roku szkolnym realizujemy 36 spotkań (90 min) w ciągu 10 miesięcy (IX 2021 – VI 2022)

Opłata za cały rok zajęć – 2880 PLN.
Opłata w formie ratalnej miesięcznie – 288 PLN

Organizator kursu:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE

Formularz rejestracyjny

Przewiń na górę