Odbyła się Konferencja z okazji Światowego Dnia FAS

Konferencja z okazji Światowego Dnia FAS – 09.09.2021

Konferencja organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Prelegenci, którzy wzięli udział w konferencji:
dr hab. Krystyna Rymarczyk, prof. USWPS
dr Adriana Kłoskowska
mgr Jolanta Kazanowska
mgr Anna Blokus-Szkodzińska
i inni

Konferencja była wydarzeniem bezpłatnym.

Patronat medialny objął Impuls do Rozwoju dr Adriany Kłoskowskiej.

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) obecnie częściej używany skrót to FASD. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
Deficyty związane z FASD mają całościowy wpływ na rozwój dziecka.
Dzieci z FASD mogą natrafiać na wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne, które będą się tylko nasilać, gdyby pozostawić je własnemu biegowi.
Wbrew powszechnej opinii, że problem ten dotyczy niewielkiej grupy dzieci, dzieci z FASD stanowią większą grupę z niepełnosprawnością niż dzieci z innymi wadami wrodzonymi.
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają również wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.
Podczas Konferencji otrzymasz wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dowiesz się jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji i życiu codziennym.

Przewiń na górę