Wszyscy są dla Nas ważni!

W czasie, w którym w Gdańsku trwają Trójmiejskie Dni Równości, a za chwilę rozpocznie się Międzynarodowy Miesiąc Dumy, chcielibyśmy przypomnieć badania Kampanii Przeciw Homofobii, według których 70% żyjących w Polsce nastolatków LGBT+ czuje się osamotnionych, jedynie 25% znajduje pełną akceptację u swoich matek, jeszcze mniej (12%) u ojców. U 50% występują nasilone lub silne objawy depresji. 69% osób uczestniczących w badaniu KPH rozważało samobójstwo, przy czym 12% bardzo często. Dramatyczną sytuację młodzieży LGBT+ w Polsce potwierdzają telefony i wiadomości kierowane przez osoby należące do tej mniejszości do telefonu zaufania 116 111.

W obliczu tych danych, czujemy jak ważne jest, aby placówki wsparcia dedykowane dzieciom i młodzieży, w sposób jasny i widoczny deklarowały, że są miejscem otwartym na różnorodność i przyjaznym nastolatkom LGBTQ+. Zależy nam na tym, aby Fundacja Fascynacje była miejscem, w którym nasze podopieczne i podopieczni, będą czuć się dobrze i bezpiecznie, w którym mogą czuć się sobą i wiedzieć, że są u nas mile widziane.

A przede wszystkim, aby wiedziały, że w Fundacji Fascynacje są u siebie!

Przewiń na górę