FAS/FASD

FAS CO TO?

Do zaburzeń FAS/FASD dochodzi w wyniku działania alkoholu na płód. Dzieci takie najczęściej cierpią na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego objawiającego się m.in. zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i ruchowego, problemami z mówieniem, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, czy autyzmem.

Ważna jest wczesna diagnoza:

Mimo, że w tym wypadku nie można mówić o wyleczeniu, wczesna diagnoza oraz zastosowanie odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii pozwala na zminimalizowanie objawów, a tym samym umożliwienie samodzielnego funkcjonowania takich osób w społeczeństwie.

Właśnie tym zajmuje się wykwalifikowana kadra specjalistów pracujących dla naszej Fundacji. Psychiatrzy, psychologowie, neurolodzy, logopedzi, terapeuci oraz rehabilitanci są do dyspozycji osób chorych oraz ich rodzin po to, żeby uchronić ich przed wykluczeniem społecznym oraz pomóc w normalnym, samodzielnym życiu.

Misją organizacji jest również promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa, ponieważ jak wiadomo – zachowanie abstynencji  w okresie ciąży, całkowicie chroni przed wystąpieniem schorzenia.

INTERDYSCYPLINARNA KOMPLEKSOWA DIAGNOZA DZIECKA W KIERUNKU FASD:

Picie alkoholu w czasie ciąży może wpłynąć na rozwój grupy schorzeń zwanych Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Osoby z FASD mogą natrafiać na wiele trudności, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne. Nierzadko występują jednocześnie różnorakie niepełnosprawności i zaburzenia współistniejące, a opieka nad osobami z FASD stanowi spore wyzwanie dla opiekunów. Zdiagnozowanie trudności wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz udzielenie adekwatnej pomocy terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom może zapobiec rozwojowi zaburzeń wtórnych, które w wielu wypadkach prowadzą do zatargów z prawem, uzależnień, a ostatecznie do umieszczenia w instytucjach takich jak więzienia, szpitale psychiatryczne czy domy pomocy społecznej. Stąd tak ważna jest wczesna diagnoza i terapia, aby zapobiec takim scenariuszom.

PEŁNA DIAGNOSTYKA W KIERUNKU FASD:

Fundacja FASCYNACJE wykonuje diagnozy zgodnie z polskimi wytycznymi z 2020 r. („MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA – WYDANIE SPECJALNE 1/2020), dlatego też każde dziecko zostanie zbadane w zakresie: medycznym, neuropsychologicznym, neurologopedycznym, fizjoterapeutycznym oraz z zakresu przetwarzania procesów sensorycznych; oprócz wniosków z przeprowadzonych badań opiekunowie dzieci otrzymają obszerne zalecenia, jak postępować z dzieckiem.

Wszystkie badania są prowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz są wykonywane przez uprawnionych do tego specjalistów.

ETAPY DIAGNOZY:

A. przygotowanie:

– rozmowa wstępna, zwrócenie uwagi rodzica/opiekuna na kluczowe kwestie związane z procesem diagnostycznym, przesłanie 2 kwestionariuszy, które są częścią zbierania wywiadu o dziecku, zebranie informacji o dogodnych dla rodziny terminach badań

– wypełnienie kwestionariuszy jest warunkiem niezbędnym, aby można było przejść do kolejnego etapu, czyli badań diagnostycznych

B. przeprowadzenie badań diagnostycznych:

– każdy z diagnostów zapozna się przed wizytą dziecka z odpowiedziami z kwestionariusza, a podczas wizyty dopyta się o szczegóły

– poniższe badania mogą się odbywać w dowolnej kolejności

– badanie lekarskie przeprowadza lekarz; w trakcie wizyty nastąpi wykonanie zdjęć dziecka, które zostaną poddane analizie antropometrycznej przez FAS Facial Photographic Analysis Software

– diagnozę neuropsychologiczną wykonuje psycholog specjalizujący się diagnostyce neuropsychologicznej, mający doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami stosowanymi w diagnostyce neuropsychologicznej

 diagnozę neurologopedyczną wykonuje neurologopeda z doświadczeniem w diagnozowaniu i terapii dzieci z FASD

– diagnozę fizjoterapeutyczną z oceną przebiegu procesów sensorycznych SI prowadzi fizjoterapeuta, będący jednocześnie diagnostą i terapeutą SI z doświadczeniem w pracy z dziećmi z FASD

C. podsumowanie wyników badań i wydanie opinii diagnostycznej:

– narada całego zespołu diagnostycznego (nie tylko diagnostów, którzy badali dane dziecko), omówienie wyników i wspólne wypracowanie diagnozy pod nadzorem konsultanta naukowego, który przewodniczy pracom zespołu

– sporządzenie i wydanie wyczerpującej opinii diagnostycznej z obszernymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania z dzieckiem

– w zależności od tego, jaki podmiot zlecił nam diagnozę: instytucja – przekazujemy jej 2 egzemplarze (w tym jeden dla rodzica/opiekuna dziecka), osoba prywatna – diagnoza jest bezpośrednio przekazywana do jego rąk

– w razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji i wyjaśnienia diagnozy rodzicowi/opiekunowi

W skład naszego zespołu diagnostycznego wchodzą:

– Lekarze medycyny

– Psychologowie specjalizujący się w diagnozach neuropsychologicznych

– Neurologopedzi

– Fizjoterapeuci, będący jednocześnie diagnostami procesów przetwarzania sensorycznego (SI)

– Konsultant naukowo-merytoryczny w dziedzinie FASD, kierujący pracą zespołu

Rejestracja poprzez Formularz zgłoszeniowy: tutaj

OPŁATĘ dokonujemy na konto, w terminie 7 dni od rejestracji:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401/402,
80-239 Gdańsk
mBank
30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
W tytule przelewu:
Imię i nazwisko z rejestracji oraz KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

W razie pytań możesz się skontaktować:
574 298 848 Dorota Jankowiak-Dąbrowska
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

Przewiń na górę