Warsztaty terapeutyczne wakacyjne (projekt WRS) w Fundacji Fascynacje!

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE wakacyjne (projekt WRS) w Fundacji FASCYNACJE

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA TURNUS I, III i IV – Dodatkowa rekrutacja trwa – do 03.07.2022!

Podczas warsztatów będziemy zrealizować następujące:

 • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zajęcia integracyjne
 • Warsztaty sensoplastyczne
 • Warsztaty logopedyczne
 • Warsztaty teatralno-dramowe
 • Gry i zabawy
 • Wyjścia poza siedzibę

Głównym celem zajęć będzie:

 • podtrzymanie efektów dotychczasowej terapii, kontynuacja i intensyfikacja terapii dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z trudnościami rozwojowymi, a szczególnie z FASD
 • rekreacja i odpoczynek dzieci po trudach roku szkolnego
 • integracja w grupie zróżnicowanej pod względem sprawności (dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi) i mieszanej narodowo: polsko-ukraińskiej
 • wsparcie i odciążenie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci przez zapewnienie profesjonalnej opieki dzieciom z niepełnosprawnościami i kontynuację ich terapii w okresie wakacyjnym

Grupa docelowa: grupę docelową stanowią dzieci i młodzież (polskie i ukraińskie) w wieku od 6 do 20 lat (poniżej wskazanie turnusów wiekowych) z różnorodnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi i adaptacyjnymi.

 • Turnus I – 18.07 – 22.07.2022 – grupa starsza 14 – 20 lat / 8:00 – 16:00
 • Turnus II – 25.07 – 30.07.2022 – grupa młodsza 6 – 13 lat / 8:00 – 16:00 – BRAK MIEJSC
 • Turnus III – 01.08 – 05.08.2022 – grupa młodsza 6 – 13 lat / 8:00 – 16:00
 • Turnus IV – 08.08 – 12.08.2022 – grupa młodsza 6 – 13 lat / 8:00 – 16:00

Koszt turnusu:

Wszystkie zajęcia terapeutyczne są finansowane w ramach otrzymanej dotacji na zorganizowanie turnusów terapeutycznych.

Wyżywienie podczas turnusu jest finansowane przez zgłaszającego (Rodzica/Opiekuna) II śniadanie + posiłek regeneracyjny – stawka dzienna 30 zł / turnus 150 zł

OPŁATĘ dokonujemy na konto, w terminie 7 dni od otrzymania faktury drogą elektroniczną:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401/402,
80-239 Gdańsk
mBank
30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
W tytule przelewu:
Imię i nazwisko z rejestracji oraz WARSZTATY WAKACYJNE – wyżywienie

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 30 czerwca 2022 do godziny 24:00, poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.


Formularz rejestracyjny:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScn51mfy73…/viewform…

Kwalifikacja na turnus:
Ogłoszenie informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego dziecka nastąpi w dniu 5.07.2022.
Informacja o kwalifikacji albo odmowie kwalifikacji zostanie podana drogą mailową do Rodzica / Opiekuna w terminie do 7.07.2022

W razie pytań możesz się skontaktować:
Dorota Jankowiak-Dąbrowska – koordynator
574 298 848
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

Przewiń na górę