Akademia rodzica w Fundacji FASCYNACJE!

Codzienne życie uświadamia, że nie ma idealnych rodziców, za to są rodzice świadomi swoich ograniczeń. Nikt z nas nie uczył się wcześniej wychowywania dzieci. Mamy tylko wzorce przejęte bezwiednie od naszych rodziców. To wzorce wychowywania, które zwykle dają efekt na chwilę i najczęściej bazują na przynajmniej emocjonalnej i psychicznej krzywdzie dziecka.

AKADEMIA RODZICA uczy zamieniać negatywne sytuacje z dziećmi w pozytywne.
AKADEMIA RODZICA Fundacji FASCYNACJE prowadzona jest w formie warsztatowej w grupie zamkniętej.

Adresatami są głównie rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (w tym nastolatki). W ramach cyklu odbędzie się 10 spotkań, po 2 godziny, o tematyce nakierowanej na metody wychowawcze, relacje rodzinne, integrację, aktywizację oraz wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.

AKADEMIA RODZICA Fundacji FASCYNACJE prowadzona przez znakomitych specjalistów związanych z naszą Fundacją – pedagogów, psychologów, terapeutów.

Cykl 10 spotkań:
1.
O trudzie wychowania i rodzicielstwa
2. Dekalog dla Rodzica
3. Granice, czyli dawanie poczucia bezpieczeństwa
4. Akceptacja złości dziecka
5. Rodzic kochający i stanowczy – mówienie NIE
6. Pochwały, które budują poczucie własnej wartości dziecka
7. Naturalna konsekwencja zamiast karania
8. Błogosławieństwo nudy i uwalnianie od grania ról
9. Rozwiązywanie konfliktów
10. O grzechu zaniedbania i innych rzeczach

Cele warsztatu:

 • stworzenie warunków do integracji, współpracy, osiągania wspólnych celów, wzmacniania relacji wzajemnego zaufania oraz zmianę przekazu negatywnych postaw i zachowań w środowisku
 • wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 • nabycie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 • granice, czyli dawanie poczucia bezpieczeństwa
 • budowanie więzi rodzic – dziecko
 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
 • refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi
 • akceptacja złości dziecka
 • zwiększenie wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych wśród rodziców
 • zwiększenie umiejętności rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
 • stworzenie przestrzeni dla wspólnego spędzania czasu przez uczestników
 • integracja uczestników poprzez wspólne działania (warsztatowe), wymianę doświadczeń różnych grup wiekowych oraz przełamywanie międzypokoleniowych stereotypów w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych
 • poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez angażowanie do udziału w nich członków całej rodziny
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa wśród uczestników poprzez pojawianie się realnych efektów ich działań w kwestiach wychowawczych
AKADEMIA RODZICA – zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania minimalnej grupy uczestników.
AKADEMIA RODZICA – kończy się otrzymaniem ZAŚWIADCZENIA kończącego cykl spotkań

Uczestnicy Akademii otrzymają dodatkowo dostęp do nagrań 5 szkoleń organizowanych przez naszą Fundację!

Cena cyklu:
600 zł/ os. – formuła online

Możliwość zorganizowania Akademii Rodzica stacjonarnie (przy zebraniu grupy 12 osób):
700 zł/os – formuła stacjonarna

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrcrkTMw…/viewform…

Przewiń na górę