Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS

Trening Umiejętności Społecznych – edycja 2021/2022

Trening Umiejętności Społecznych TUS

NABÓR DO GRUP

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego forma regularnego treningu grupowego.

DLA KOGO JEST TUS?

Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-13 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych oraz dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Co tydzień podczas zajęć trwających 90 min rozwijamy różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.
Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

KOSZT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS I KWALIFIKACJE DO GRUP

Dokładny koszt zostanie oszacowany w momencie zakwalifikowania dziecka do grupy i wyszczególniony w indywidualnie sporządzonej umowie Rodzica z Fundacją FASCYNACJE.

Jedne zajęcia TUS to koszt 80 PLN (90 min) w zajęciach grupowych ( grupa 4-8 osób)
Każde zajęcia grupowe prowadzone są przez doświadczone osoby
Płatność odbywa się w ratach miesięcznych albo w cyklach półrocznych za cykl zajęć.
Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.
W całym roku szkolnym realizujemy 36 spotkań (90 min) w ciągu 10 miesięcy (IX 2021 – VI 2022)
W związku z tym opłata za cały rok zajęć to 2880 PLN.
Opłata w formie ratalnej miesięczne 288 PLN
Zapraszamy dzieci od 4 do 13 roku życia – (Trzy grupy wiekowe 4-5, 6-9, 10-13)
Zapraszamy młodzież od 14 do 17 roku życia.

Organizator kursu:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Formularz rejestracyjny: kliknij.

Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE

– ZAPISY: przez formularz rejestracyjny

W razie pytań możesz się skontaktować:
574 298 848 Dorota Jankowiak-Dąbrowska
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

UWAGA * wymagane

Przewiń do góry