Szkolenia – aktualne

Terapia, zabawa oraz nauka czyli rozwijanie myślenia matematycznego metodą „Numicon”

Kurs I stopnia

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfpVk-JXzQ_2EoztewNbLeEY2uBDq9UkaxYVgCY6NR_khO4A/viewform?usp=sf_link

Dla kogo?
Dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dyrektorów przedszkoli i szkół, rodziców, studentów pedagogiki.
Ramowy program kursu I stopnia:
1. Tony Wing – angielski dydaktyk matematyki
2. Numicon – metoda oparta o prawidłowości psychologii dotyczące kształtowania się operacji myślowych – teorii Piageta, Brunera i Wygotskiego.
3. Polisensoryczne zabawy z klockami Numicon. Przykłady zabaw: w piasku, kolorowe rysunki, kolorowe obrazki, zabawy z plasteliną, odwzorowanie, budowanie wieży, zabawy z wagą
4. Najważniejsze czynniki składające się na uczenie się matematyki.
5. Etapy pracy z klockami Numicon zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Od łatwego do trudniejszego:
a) Poznawanie kształtów Numicon.
b) Układanie kształtów w kolejności.
c) Pewność w rozpoznawaniu kształtów.
d) Porządkowanie liczb oraz kształtów.
e) Dopełnianie do dziesięciu.
f) Porównywanie elementów w zbiorach.
g) Wprowadzanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
h) Zadania z treścią.

Dzięki uczestnictwie w tym kursie dowiesz się:
– kim był Tony Wing,
– dowiesz się, że Numicon to metoda oparta o prawidłowości psychologii Piageta, Brunera i Wygotskiego,
– na czym polegają polisensoryczne zabawy z klockami.


Praca z wykorzystaniem klocków Numicon jest przydatna dla dzieci o różnych stopniach umiejętności i zdolności.
Można z nimi pracować w całej grupie, w małym zespole, w parach, a także indywidualnie.
Tych klocków mogą używać już trzyletnie dzieci, które po prostu bawią się nimi, dopasowują elementy, liczą, nazywają kolory itp.
Najważniejsze jest to, że dzieci mają fizyczny kontakt z klockami, czują je, dotykają, obracają, manipulują nimi.
Metoda Numicon wykorzystuje kluczowe mocne strony dziecka:
– umiejętność uczenia się przez działanie,
– umiejętność uczenia się poprzez patrzenie,
– silne wyczucie wzoru.

METODA NUMICON
Numicon to brytyjski system budowania umiejętności matematycznych u dzieci. Jego podstawą są klocki zaprojektowane z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się, oparte na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego. Wielką zaletą kształtów Numicon jest ich multisensoryczność, a więc wykorzystywanie kanału wzrokowego (kształt, kolor), a także taktylnego (otwory w kształtach). Głównym zadaniem stosowania tej metody nauki matematyki jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby i jej wartości – poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnych rozmiarze, kolorze i ilości dziurek. Ten obraz pozwala na szybkie szacowanie wielkości oraz wprowadzanie kolejności, pojęć większy, mniejszy a także na podstawowe działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Klocki Numicon wprowadzają dzieci w świat matematyki.
Klocki NUMICON to nie tylko przejrzysta reprezentacja abstrakcyjnych dla dzieci liczb, ale również atrakcyjne narzędzie do nauki i zabawy. Dzięki klockom Numicon nauka matematyki może być przyjemna i efektywna. Klocki wykorzystywane są w edukacji matematycznej na całym świecie, zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i w szkołach integracyjnych i specjalnych. Czas na to, aby je rozpowszechnić również w naszych przedszkolach i szkołach.-
Nauka z klockami Numicon pomaga zrozumieć pojęcia matematyczne, nawet te najbardziej skomplikowane. To świetna pomoc edukacyjna, dzięki której dzieci uczą się matematyki poprzez wszystkie zmysły, poczynając od najmłodszych lat. Klocki te można wykorzystywać podczas zabawy w piasku, w wodzie, na dywanie oraz włączać je do innych zabaw . Można je też wykorzystywać podczas codziennych czynności, np. podczas posiłków. Dzieci dowiadują się, że cyfry i liczby to symbole, które można łączyć. Zauważają również relacje i związki pomiędzy liczbami. Eksperymentując z klockami i innymi przedmiotami do przeliczania, można opisywać swoje działania i spostrzeżenia.
Nauczyciel z łatwością może wyciągać wnioski na temat poziomu rozwoju wiedzy matematycznej swoich podopiecznych. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych.

Ile inwestujesz?
2 godziny zegarowe – 99 zł/ os.

Forma płatności:
Numer konta do uiszczenia opłaty za kurs I stopnia
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100, 80-239 Gdańsk

mBank
30 1140 2004 0000 3102 7910 7477Faktura – należy prawidłowo zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym chęć otrzymania faktury oraz podać wszystkie dane.
Fakturę otrzymają Państwo na adres e-mail po uiszczeniu opłaty.

Jeśli płatnikiem jest pracodawca – szkoła/przedszkole – termin płatności 5 dni od wystawienia faktury.
W tytule proszę podać: Imię i nazwisko z rejestracji oraz Kurs I stopnia
UWAGA!
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na kursie I stopnia, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność uiszczenia opłaty.

Co otrzymasz?
* Pakiet cennych informacji z zakresu pracy metodą NUMICON
* Certyfikat ukończenia Kursu I stopnia

W razie pytań możesz się skontaktować:
Dorota Jankowiak-Dąbrowska
tel. 574 298 848
szkolenia.fundacjafascynacje@gmail.com

Najbliższe wydarzenie na FB – tu.

Kształtowanie pojęć matematycznych klockami NUMICON

Kurs II stopnia

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhGXLy12aWiK01rOAkbAWdxxuNTJs_zzBJx5oDIvilkGNPQ/viewform?usp=sf_link

Dla kogo?
Dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dyrektorów przedszkoli i szkół, rodziców, studentów pedagogiki.
Dla osób, które ukończyły kurs I stopnia.
Można wykupić dostęp do nagrania kursu I stopnia i ukończyć go indywidualnie (warunkiem zaliczenia jest zdanie testu).
(Dostęp do kursu I stopnia – 99 zł)Ramowy program kursu II stopnia:
• Na czym polega Metoda Numicon w praktyce.
• Efektywna lekcja matematyki w przedszkolu, szkole, zajęciach świetlicowych.
• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z Numicon.
• Scenariusze zajęć dopasowane do potrzeb oraz możliwości ucznia
• Pomoce dydaktyczne do pracy metodą Numicon
• Książeczki matematyczne Numicon
• Gry Numicon
• Praca indywidualna, a grupowa – metodą Numicon.


Dzięki uczestnictwie w tym kursie:
• Udoskonalisz umiejętności prowadzenia lekcji matematyki w przedszkolu, zerówce i nauce wczesnoszkolnej.
• Zapoznasz się z nowatorskimi metodami nauczania matematyki.
• Rozwiązywanie trudności uczniów w zakresie rozumienia treści matematycznych.
• Nauczysz się metod zrozumiałego i interesującego przekazywania wiedzy matematycznej.
• Zobaczysz planowanie efektywnej terapii i programu wspierania dziecka z trudnościami w zrozumieniu treści
matematycznych.
• Konstruowanie pomocy dydaktycznych do metody Numicon, które są dopasowane do indywidualnych zainteresowań i
potrzeb naszych podopiecznych.
• Układania scenariuszy zajęć dopasowanych do grupy lub do pracy indywidualnej z dzieckiem.
• Jak efektywnie przeprowadzić zajęcia z uczniem zdolnym, a jak pracować z dzieckiem, dla którego matematyka jest
niezrozumiała.

Najbliższe wydarzenie – tu.

Kurs III stopnia – warsztaty stacjonarne w Gdańsku

Warsztaty praktyczne z klockami NUMICON i Katarzyną Sulimą

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs I i II stopnia
(Terapia, zabawa oraz nauka czyli rozwijanie myślenia matematycznego metodą „Numicon” – kurs I stopnia
Kształtowanie pojęć matematycznych klockami „Numicon” – kurs II stopnia)
Terminy warsztatów praktycznych z klockami NUMICON
27 listopada 2021 – Gdańsk ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100 – (siedziba Fundacji FASCYNACJE)
w godzinach 10:00 – 14:00

Wydarzenie na FB – tutaj.

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4y5ALO-3C4j7NwH6zckFQkoWjwBX6YEHVfQfsJqjitokDvw/viewform?usp=sf_link

Szkolenie Profesjonalnie o FASD

Cz. I PROLEGOMENA

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhIqI_nUjPfkEKsGrnf9lKSWQhNSG8lcTuvdG2r_IlnwclBw/viewform?usp=sf_link

Szkolenie Profesjonalnie o FASD

Cz. II Dziecko z FASD – jak mu pomóc?

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHOwHkB4YYSs0-rkS8d6Qb0AU5Ev72z6I5vu1xEGcegOUvQ/viewform?usp=sf_link

Szkolenie ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI Z FAS/FASD

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBwCOV7wCA1EEr9HtWGn53AixyWFtUOPylTzxGw1Ics-hdw/viewform?usp=sf_link

Szkolenie ZROZUMIEĆ EMOCJE DZIECKA

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzAsl9ZZh0N2tPGpILBezl-ou0kaSzqPUKBLPMZ8udCX0lw/viewform?usp=sf_link
Przewiń do góry