Profesjonalnie o FASD cz. 2 Dziecko z FASD Jak mu pomóc? – dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW

Szkolenie „Profesjonalnie o FASD” cz.2 – Dziecko z FASD Jak mu pomóc?

Termin szkolenia: dostęp do nagrania – szkolenie eksternistyczne – dostęp do nagrania 30 dni

28 marca 2021 w godzinach 19:00 – 21:00 – WOLNE MIEJSCA
(lub w dogodnym momencie – dostęp do nagrania 30 dni)

Wydarzenie na Facebooku: tutaj

Formularz zgłoszeniowy: tutaj

Organizator szkolenia: Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE i Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Wykładowca: dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW

Opłata szkoleniowa: 99 zł / os

Termin płatności:
Osoby indywidulane – 7 dni od dokonania rejestracji
Instytucje – możliwość odroczonego terminu płatności na fakturze
– 7 dni od otrzymania faktury terminowej

Faktury:
Wymagane dane
Osoby indywidualne: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
Instytucje: Odbiorca – nazwa podmiotu, adres, NIP
Odbiorca – nazwa podmiotu, adres

OPŁATĘ SZKOLENIOWĄ dokonujemy na konto:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 401/402,
80-239 Gdańsk
mBank
30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
W tytule przelewu: Imię i nazwisko z rejestracji oraz FASD cz.2

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo dostępu do nagrania szkolenia
„Profesjonalnie o FASD” cz.1 Prolegomena – dodatkowy koszt 99 zł

Dla kogo?
Dla nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjnych, rodziców, studentów pedagogiki, rodzin zastępczych i wszystkich tych, którzy chcą mieć profesjonalną wiedzę z zakresu FASD.

Szkolenie pogłębiające wiedzę o FASD.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest terminem odnoszącym się do całej palety zaburzeń o różnym stopniu nasilenia, mogącym wystąpić u osób, których matki piły alkohol podczas ciąży. Deficyty związane z FASD mają całościowy wpływ na rozwój dziecka. Dzieci z FASD mogą natrafiać na wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne, które – gdyby pozostawić je własnemu biegowi – będą się tylko nasilać. Dziecko z FASD bez odpowiedniego wsparcia w domu i szkole nie poradzi sobie z tak „oczywistymi” wyzwaniami codzienności, jak kontakty rówieśnicze, obowiązki szkolne, a także sprzątanie pokoju czy mycie zębów.
Zdiagnozowanie trudności wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz udzielenie adekwatnej pomocy dzieciom i ich rodzinom może zapobiec pogłębieniu się trudności wynikających z zaburzeń pierwotnych, jak i rozwojowi zaburzeń wtórnych. Należy zatem w pracy z dziećmi i młodzieżą zwrócić uwagę na te cechy i zachowania, które mogą stanowić sygnał do skierowania dziecka na diagnostykę w kierunku FASD.
I w tym momencie można zadać pytanie: diagnoza… i co dalej? Na rynku usług terapeutycznych istnieje niezwykłą mnogość propozycji, jednak podstawowym pytaniem jest: którą z nich wybrać? która z nich jest godna zaufania? Jak zaprojektować terapię dziecka z FASD, by była nie tylko efektywna, ale i możliwa do zaakceptowania przez rodzinę i samo dziecko.

Podczas szkolenia dowiesz się:
• Jakie cechy i zachowania mogą sugerować, że przyczyną trudności dziecka była prenatalna ekspozycja na alkohol
• Co należy wiedzieć o procedurach diagnozowania w kierunku FASD (aspekt praktyczny, ważny dla rodzica, opiekuna,
nauczyciela, pracownika MOPR/PCPR itp.)
• Jak „czytać” diagnozy w kierunku FASD, na co zwrócić uwagę, jak ukierunkować pracę z dzieckiem
• Co zrobić, gdy rodzic odmawia diagnozowania dziecka w sytuacji niemal oczywistych symptomów wskazujących na FASD –
jak pracować z niezdiagnozowanym dzieckiem
• Jakie terapie warto brać pod uwagę, gdy projektujemy plan terapii dla danego dziecka
• W jakie terapie warto zainwestować, aby efektywnie pomóc dziecku z FASD i jego rodzinie
• Jakich propozycji terapeutycznych lepiej unikać, aby nie dać się oszukać i nie tracić cennego czasu dziecka i rodziny na
bezowocne wysiłki

Co da takie szkolenie:
W codziennej pracy masz kontakt z dziećmi o różnych deficytach rozwojowych, których podłożem mogą być zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie cechy i zachowania dziecka mogą stanowić sygnał do skierowania dziecka na diagnostykę w kierunku FASD.
(Pamiętaj! Diagnoza w kierunku FASD jest efektem współpracy specjalistów z kilku dziedzin nauki; wychwycenie niepokojących symptomów w zachowaniu dziecka nie jest wystarczające, aby stwierdzić bądź wykluczyć FASD; podstawowym pytaniem pozostaje zawsze kwestia, czy rzeczywiście w życiu dziecka wystąpiła prenatalna ekspozycja na alkohol).
Dzięki szkoleniu będziesz zaznajomiony z procedurami diagnostycznymi i dokumentami diagnostycznymi jako ich „użytkownik”; będziesz wiedział, jak skorzystać z informacji zawartych w diagnozie oraz jak zaplanować działania wspierające rozwój dziecka; zrozumiesz, dlaczego tak bardzo potrzebna jest współpraca ze specjalistami i jak z nimi harmonijnie współpracować; będziesz także wiedział, co zrobić, gdy rodzic odmawia zdiagnozowania dziecka – jak planować pracę i jak pracować z takim dzieckiem
Zdobędziesz orientację w gąszczu propozycji terapeutycznych i będziesz potrafił wybrać terapie skuteczne, sprawdzone i wiarygodne oraz unikać tych, które nie prowadza do wyznaczonego celu. Poznasz zasady konstruowania planów i wyznaczania priorytetów terapeutycznych. Wiedza ta będzie przydatna zarówno rodzicom/opiekunom, jak i pracownikom instytucji pomocowym, a także specjalistom z różnych dziedzin, którzy chcieliby efektywnie pomagać dzieciom z FASD.

Prowadząca szkolenie:
dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW

Wieloletnia Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku; pedagog i teolog, wykładowca na kierunku „Pedagogika” oraz „Nauki o Rodzinie”, beneficjentka 8 zagranicznych pobytów naukowych oraz 8 grantów uczelnianych, autorka 5 książek, redaktorka 7 prac zbiorowych, ponad 80 artykułów w publikacjach krajowych i zagranicznych, 20 recenzji i artykułów popularyzacyjnych, referentka na ponad 40 konferencjach w Polsce i zagranicą, członek Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, organizatorka i współorganizatorka 6 międzynarodowych i krajowych konferencji, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Fundacji FASCYNACJE, pomysłodawca i koordynator Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD przy Fundacji FASCYNACJE.
Zainteresowania naukowe: problematyka polonijna, wielokulturowa i wieloreligijna, wychowanie do życia w rodzinie, rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie, edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych); badania interdyscyplinarne


Co otrzymasz?
* Pakiet cennych informacji z zakresu FASD
* Zaświadczenie ukończenia szkolenia

W razie pytań możesz się skontaktować:
Dorota Jankowiak-Dąbrowska
574 298 848
szkolenia.fundacjafascynacje@gmail.com

UWAGA * wymagane

Przewiń na górę