KAMPANIA EDUKACYJNA

Od lat zajmujemy się osobami dotkniętymi Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD). Specjaliści związani z fundacją są zaangażowani w terapię swoich podopiecznych oraz ich rodzin, stawiając sobie za cel ich ochronę przed wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Innym obszarem aktywności fundacji są działania profilaktyczne – promowanie ciąży wolnej od używek. Jedną z akcji z tego zakresu jest kampania edukacyjna, która skierowana będzie do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jako ambasadorki zaangażowane są w nią również:
➡ Anna Konarzewska (Być nauczycielem.) – edukatorka, tutorka i polonistka, dyplomowana nauczycielka oraz wychowawczyni, należąca do społeczności Superbelfrów RP oraz do grona ambasadorów Wiosny Edukacji, autorka książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”, liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”, nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2021
➡ Joanna Gadomska (Biologia z Blondynką) – biolożka, członkini grupy Superbelfrzy RP, autorka licznych publikacji, innowacji, programów nauczania, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych oraz akcji edukacyjnych („Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, „Klasowa Wigilia bez plastiku”), wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2018 oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku 2016.

#kampania#ciążabezalkoholu#fundacjafascynacje#kampaniaedukacyjna

Przewiń na górę