ENERGA staję się głównym Mecenasem Głównym projektu!

W roku 2022 wraz z Partnerem Głównym ENERGA GRUPA ORLEN Fundacja FASCYNACJE prowadzi projekt pt. Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin.

Projekt Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin przewiduje dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie co najmniej 4 specjalistycznych diagnoz w kierunku FASD oraz przynajmniej 125 godzin terapii indywidualnych i grupowych do końca 2022 r. Partnerstwo jest realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy ENERGA.

Beneficjenci projektu

Projekt prowadzony z ENERGA GRUPA ORLEN jest skierowany do mieszkańców Pomorza, a zwłaszcza Trójmiasta. W sposób szczególny chcielibyśmy pomóc rodzinom adopcyjnym i biologicznym. Do programu mogą się także zgłaszać rodziny zastępcze i placówki. Opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do projektu w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo spożywania alkoholu przez jego matkę podczas ciąży.


Zgłoszenia do projektu można nadsyłać na adres: partnerstwo@fundacjafascynacje.pl

Przewiń na górę