Energa wspiera terapię dzieci z FASD – sukces projektu

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE z Gdańska z pomocą Energi z Grupy ORLEN prowadziła w mijającym roku diagnozy i terapie w ramach projektu „Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD i ich rodzin”. Energa była partnerem głównym tej inicjatywy. 

Korzystając ze wsparcia finansowego udzielonego przez Energę – Partnera Głównego Projektu, wykonano 6 kompleksowych, interdyscyplinarnych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), udzielono pomocy terapeutycznej 119 dzieciom, w tym zrealizowano 5 specjalistycznych konsultacji z terapeutami, przeprowadzono 199 godzin zajęć terapeutycznych, czyli aż 1.946 „osobogodzin” terapii. Są to imponujące liczby, ale najważniejsze są uśmiechy na twarzach dzieci, a także wdzięczność ich rodziców i opiekunów.

–  Picie alkoholu w czasie ciąży może wpłynąć na powstanie zaburzeń zwanych Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych . Dzieci z FASD mogą natrafiać na wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne, które – gdyby pozostawić je własnemu biegowi – będą się tylko nasilać. Zdiagnozowanie trudności wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz udzielenie adekwatnej pomocy dzieciom i ich rodzinom może zapobiec pogłębieniu się trudności wynikających z zaburzeń pierwotnych, jak i rozwojowi wielu zaburzeń wtórnych. Stąd tak ważna jest wczesna diagnoza i terapia  – mówi dr hab. Małgorzata Stopikowska, koordynator Centrum FASD przy Fundacji FASCYNACJE.

Projekt był skierowany do mieszkańców Pomorza, przede wszystkim do rodzin adopcyjnych i biologicznych. Do programu mogły także zgłaszać się rodziny zastępcze i placówki pomocowe. 

Partnerstwo zostało zrealizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Energi.

Przewiń na górę