PROJEKTY

W ciąży nie piję…

– profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS adresowana do dorosłych mieszkańców Gdańska” Urząd Miasta Gdańsk 2014 r.

BUTTON TEXT

Specjalistyczne wsparcie dla kobiet

oczekujących na poród dziecka oraz po porodzie „MOPR Gdańsk 2014 r.

BUTTON TEXT

Dobry Start

w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 2014 r.

BUTTON TEXT

Wolontariusz – ratownik pogotowia korepetycyjnego

Urząd Miasta Gdańsk 2015 r.

BUTTON TEXT

Warsztaty dla rodziców

– MOPR Gdańsk 2015 r.

BUTTON TEXT

Interdyscyplinarna pomoc…

– 10 rodzinom z problemem alkoholowym z terenu Gdańska”- MOPR Gdańsk 2015 r.

BUTTON TEXT