CZŁONKOWIE ZARZĄDU

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Agnieszka Jóźwiak
Prezes Zarządu

Z wykształcenia psycholog kliniczny. Pracuje m.in. z dziećmi z rodzin zastępczych, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu diagnozy FASD organizowane przez PARPĘ. Kształci się w terapii dzieci z FAS/FASD.. Społecznik, od lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych, którym bliski jest los dziecka, współpracuje m.in. z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, z Fundacją „Dr Clown”. Prywatnie – optymistka, marzycielka ,miłośniczka podróży („im dalej, tym lepiej”), języka i kuchni włoskiej oraz wielbicielka …..rozmów i zabaw z dziećmi.

Alicja Wiaduch
Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia mgr inż., żona, matka czterech córek, a od lutego 2004 roku również rodzic zastępczy. Z zamiłowania przyrodnik i skaut, z powołania człowiek, z wyboru rzecznik dzieci. W wolnych chwilach, wypełnia przestrzenie „międzyczasu” pisaniem.

Kamila Trejman- Grzelak
Członek Zarządu

Z wykształcenia pedagog- praktyk. Obecnie pracuje z dziećmi objętymi pieczą zastępczą oraz rodzinami zastępczymi. Działała na rzecz dzieci chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych, którym bliski jest los dziecka i jego rodziny.