Rozpoczęła się rekrutacja do zajęć grupowych TUS!

Trening Umiejętności Społecznych TUS

NABÓR DO GRUP – nabór na rok szkolny 2022/2023

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS? Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a to oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego forma regularnego treningu grupowego.

DLA KOGO JEST TUS? Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-13 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS? Co tydzień podczas zajęć trwających 90 min (wyjątek stanowi grupa przedszkolna 60 min) rozwijamy różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Ponadto skupiamy się także na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.Co więcej, nasze ćwiczenia to dla dzieci świetna okazja do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. głębokie przeżywanie porażki. Młodzi ludzie uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

PROWADZACY: Zajęcia TUS w Fundacji FASCYNACJE prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów TUS przy wsparciu pedagoga i psychologa.

CYKL szkolny 2022/2023: Cykl rocznego Treningu Umiejętności Społecznych przewiduje około 30 spotkań w całym roku szkolnym (10 miesięcy IX 2022 – VI 2023)

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

 • grupa przedszkolna – 60 min
 • grupa wczesnoszkolna – 90 min
 • grupa szkolna – 90 min
 • grupa młodzieżowa – 90 min

WIELKOŚĆ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ: Wielkość grupy terapeutycznej określana jest indywidualnie według potrzeb terapeutycznych zakwalifikowanych dzieci. Oscyluje pomiędzy 3 – 8 dzieci. Ilość prowadzących ustalane jest indywidualnie według potrzeb terapeutycznych grupy.

KOSZT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS:

 • grupa przedszkolna (wiek 4 – 6 lat) – koszt 1 zajęć 75 zł (60 min)
 • grupa wczesnoszkolna (wiek 7 – 9 lat) – koszt 1 zajęć 95 zł (90 min)
 • grupa szkolna (9/10 – 12/13 lat) / zajęcia w oparciu socjoterapię – koszt 1 zajęć 95 zł (90 min)
 • grupa młodzieżowa (13 – 16 lat) / zajęcia w oparciu o socjoterapię – koszt zajęć 95 zł (90 min)

Koszt zajęć rozliczany jest w cyklach miesięcznych (3 / 4 / 5 spotkań w miesiącu zależności od harmonogramu na dany miesiąc) – nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Kontynuacja zajęć z roku szkolnego 2021/2022 (możliwość rabatu 5 zł za godzinę – obowiązuje do grudnia 2022). Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o dofinasowanie odpłatności ze środków projektowych, bądź statutowych.

OPŁATA: Opłatę za zajęcia dokonujemy (z góry za dany miesiąc) na podstawie faktury elektronicznej (otrzymanej na wskazany adres email) w terminie do 7 dni od otrzymania faktury Wszystkie wpłaty za zajęcia przeznaczamy na działalność statutową Fundacji FASCYNACJE.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • Gdańsk, ul Miszewskiego 17
 • Pruszcz Gdański, ul Arctowskiego 2A lokal 38

Organizator zajęć terapeutycznych w oparciu o TUS:

 • Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ:

a) Gdańsk, ul Miszewskiego 17

 • grupa przedszkolna – czwartek
 • grupa wczesnoszkolna – czwartek
 • grupa szkolna – sobota
 • grupa młodzieżowa – piątek

b) Pruszcz Gdański, ul Arctowskiego 2A lokal 38

 • grupa przedszkolna – środa
 • grupa wczesnoszkolna – czwartek
 • grupa szkolna – sobota

Harmonogram rozkładu dni poszczególnych grup może ulec zmianie w stosunku do planowanych dni.

Prosimy o przemyślaną rejestrację, ponieważ jest ona równoznaczna z zawarciem umowy na zajęcia na rok szkolny 2022/2023.

Wypowiedzenie umowy – na koniec miesiąca z 30 dniowym terminem!

ZAPISY tylko przez formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3k…/viewform…

W razie pytań możesz się skontaktować:

574 298 848 Dorota Jankowiak-Dąbrowska – Koordynator

Fundacji FASCYNACJE

koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

Przewiń na górę