ODWOŁANE Szkoła dla Rodziców – cykl 10 spotkań

Uwaga!

Z przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać cykl 10 spotkań Szkoły dla rodziców!

 

Fundacja Fascynacje zaprasza na cykl odpłatnych szkoleń online w ramach projektu Szkoła dla Rodziców.

Już dziś zapraszamy na I edycję (majową), formularz zgłoszeniowy znajduję się na dole strony.

Szkoła dla Rodziców prowadzona jest w formie warsztatowej skierowanej do grupy zamkniętej. Grupa liczy maksymalnie 10 uczestników.
Adresatami są głównie rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (w tym nastolatki). W ramach cyklu odbędzie się 10 spotkań o tematyce nakierowanej na metody wychowawcze, relacje rodzinne, integrację, aktywizację oraz wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.
Preferowane jest przejście całego cyklu przez każdą z osób, z uwagi na spójność tematów i poczucie bezpieczeństwa w grupie. Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu (ważne w przypadku rodzin kierowanych na zajęcia m.in. przez sąd) wymagany jest udział w minimum  80% spotkań (8 na 10 zajęć), z tym, że nieobecności nie mogą następować bezpośrednio po sobie.
Spotkania będą miały formę warsztatowo – dyskusyjną, w celu zwiększenia wiedzy i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych uczestników, ich integracji, wymiany doświadczeń oraz pogłębienia zdolności intra- oraz interpersonalnych.

Warsztat jest prowadzony przez psychologa Aleksandrę Lehmann wraz ze specjalistą pracy socjalnej Magdaleną Stelczyk – Kaczorowską, zgodnie z założeniami certyfikowanego warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendującego pracę specjalistów w parach, w których przynajmniej jeden z trenerów posiada własne dzieci.
 

Szkoła dla Rodziców – cele warsztatu
•    stworzenie warunków do integracji, współpracy, osiągania wspólnych celów, wzmacniania relacji wzajemnego zaufania oraz zmianę przekazu negatywnych postaw i zachowań w środowisku klientów
•    wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych
i wychowawczych
•    nabycie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu
•    budowanie więzi rodzic – dziecko
•    doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
•    refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi
•    zwiększenie wiedzy na temat skutecznych metod wychowawczych wśród rodziców
•    zwiększenie umiejętności rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
•    stworzenie przestrzeni dla wspólnego spędzania czasu przez uczestników
•    integracja uczestników poprzez wspólne działania (warsztatowe), wymianę doświadczeń różnych grup wiekowych oraz przełamywanie międzypokoleniowych stereotypów w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych
•    poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez angażowanie do udziału w nich członków całej rodziny
•    inicjowanie działań samopomocowych w grupie rodziców (np. grupa wsparcia oparta na wymianie doświadczeń i szukaniu rozwiązań dla pojawiających się problemów) co jest szczególnie ważne w czasie pandemii, oraz w momencie możliwości powrotu do życia społecznego w środowisku
•    wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa wśród uczestników poprzez pojawianie się realnych efektów ich działań w kwestiach wychowawczych

Szkoła dla Rodziców – Terminy i tematy spotkań

1.      4.05.2021     (wtorek)    Wprowadzenie. Zebranie oczekiwań. Integracja.
2.      6.05.2021     (czwartek)     Etapy rozwoju dziecka i potrzeby z tym związane.
3.    11.05.2021     (wtorek)     Granice w życiu i wychowaniu.
4.    18.05.2021     (wtorek)     Uczucia dziecka i rodziców.
5.    25.05.2021     (wtorek)     Zachęcanie do współpracy.
6.      1.06.2021     (wtorek)     Konsekwencje zamiast kar.
7.      8.06.2021     (wtorek)     Problemy i konflikty (negocjacje).
8.    15.06.2021     (wtorek)     Role rodzicielskie, oraz role w które wchodzą dzieci.
9.    22.06.2021     (wtorek)     Zachęcanie do samodzielności.
10.   24.06.2021   (czwartek) Prawidłowe budowanie pochwał. Podsumowanie spotkań.

Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania minimum 8 (a maksymalnie 10) chętnych uczestników, posiadających wewnętrzną motywację oraz możliwości techniczne do udziału w warsztatach, tj. komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu oraz aktywną przeglądarką Google Chrome.

Prowadzące: Aleksandra Lehmann i Magdalena Stelczyk – Kaczorowska

Aleksandra Lehmann Psycholog, trener edukacyjny i organizator społeczności lokalnej. W 2011 roku ukończyła Uniwersytet SWPS w Sopocie ze specjalnością wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Od 2012 roku jest związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdzie pracuje z ludźmi zarówno indywidualnie jak i grupowo. Nurty w jakich się porusza łączę w zależności od potrzeb i zawsze traktuje indywidualnie (bazuje na poznawczo-behawioralnym, ale często sięga do psychologii systemowej, psychologii pozytywnej, czy TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach). Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą (może dlatego, że nigdy nie dała zniknąć własnemu „wewnętrznemu dziecku”) oraz różnorodne warsztaty wychowawczych. Od 2015 roku wraz z Magdaleną Stelczyk – Kaczorowską prowadzi szkolenia „Szkoła dla Rodziców” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych. W ten sposób przeszkoliły już ponad 100 gdańskich rodziców czerpiąc z tego dużo satysfakcji oraz pozytywnych informacji zwrotnych. Stale doskonali się zawodowo, swoją pracę poddaje też regularnej superwizji. Od roku prowadzi indywidualną praktykę (konsultacje gabinetowe i on-line) pod szyldem „Alter” w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, gdzie we współpracy z mnóstwem fantastycznych ludzi (m.in. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Klub Młodego Wrzeszczaka, Klub Cafe Albert, WrzeszczPointz, Fundacja Generacja) przeprowadzi wiele działań społecznych dla środowiska lokalnego.

Magdalena Stelczyk – Kaczorowska Pedagog, pracownik socjalny. Posiada doświadczenie jako asystent rodziny. Obecnie pracuje jako specjalista pracy socjalnej. Z szeroko rozumianą pomocą jest związana od najmłodszych lat. Jako młoda dziewczyna była zaangażowana w harcerstwo, gdzie prowadziła drużynę zuchową i propagowała dobre wartości wśród najmłodszych, była wolontariuszem i pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym. Życie zawodowe związała z pomocą społeczną, gdyż w jej naturze leży pomaganie innym ludziom. Podczas wieloletniej pracy wielokrotnie brała udział w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje. Ukończyła specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego o specjalności praca z rodziną. W 2013 i 2014 r. odbyła szkolenie z dialogu motywującego, którego elementy stara się wykorzystywać na co dzień z klientem. Pracuje z rodzinami przeżywającymi szeroko rozumiane problemy opiekuńczo – wychowawcze. Jest certyfikowanym szkoleniowcem z zakresu Szkoły dla rodziców. Obecnie jego elementy stosuje w swojej pracy z rodzinami. Wspólnie z koleżanką od 2015 r. prowadzą Szkołę dla rodziców dla klientów MOPR.  Prywatnie mama dwojga dzieci w wieku 16 i 14 lat, gdzie każdego dnia ma możliwość wdrażać i udoskonalać swoje metody wychowawcze w życiu codziennym rodziny. Dzięki rozmowom ze swoimi dziećmi rozumie też lepiej potrzeby dzieci i nastolatków.

Organizator kursu:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Ile inwestujesz?
500 zł/ os.

Forma płatności:
Numer konta do uiszczenia opłaty
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100, 80-239 Gdańsk
mBank
30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
Faktura – należy prawidłowo zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym chęć otrzymania faktury oraz podać wszystkie dane.
Fakturę  otrzymają Państwo na adres e-mail po uiszczeniu opłaty.

W razie pytań możesz się skontaktować:
Dorota Jankowiak-Dąbrowska kom. 574 298 848

email: szkolenia.fundacjafascynacje@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 
Przewiń na górę