Profesjonalnie o FASD – Prolegomena – SZKOLENIE ARCHIWALNE

Szkolenie pt. „Profesjonalnie o FASD” to płatne spotkanie online organizowane przez Fundację FASCYNACJE 27 kwietnia 2021 w godzinach 19:00 – 21:00


Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest terminem odnoszącym się do całej palety zaburzeń o różnym stopniu nasilenia, mogącym wystąpić u osób, których matki piły alkohol podczas ciąży. Deficyty związane z FASD mają całościowy wpływ na rozwój dziecka na różnych płaszczyznach,
w tym medycznej, psychospołecznej i edukacyjnej. Z FASD się nie wyrasta, a szkody poalkoholowe będą najprawdopodobniej zakłócać funkcjonowanie osoby z FASD aż do końca jej życia. Wiedza nt. szkód poalkoholowych, funkcjonowania dziecka z FASD oraz metod leczenia, rehabilitacji, terapii i wsparcia rozwija się niezwykle dynamicznie. To, co się wydawało, że na ten temat wiemy jakieś 10-20 lat temu, teraz jest już dawno nieaktualne. Przybywa wciąż badań, zmienia się
nazewnictwo, pogłębia się nasza wiedza na temat skutków prenatalnej ekspozycji na alkohol, coraz więcej wiemy o najczęściej występujących u dzieci z FASD zaburzeniach sprzężonych. Kiedyś wydawało się, że tylko dzieci mające widoczne dysmorfie (charakterystycznie zmienione cechy budowy twarzy), odczuwają poważne skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol. Jednak większość z osób z FASD wygląda dokładnie tak jak ich rówieśnicy, a tym, co jest zauważalne, są mniejsze lub większe trudności w codziennym funkcjonowaniu. Być może zastanawiasz się, czy picie alkoholu w ciąży przez matkę ma wpływ na nawracające infekcje uszu u jej już kilkuletniego dziecka? Czy ADHD lub autyzm wiążą się jakoś z prenatalną ekspozycją na alkohol? O tym wszystkim dowiesz się z naszego szkolenia. Bądź na bieżąco razem z Nami!

Podczas szkolenia dowiesz się:
* Jakie skutki niesie za sobą prenatalna ekspozycja na alkohol
* Jakie są mity i fakty dotyczące picia alkoholu w ciąży
* Czym się różni FAS od FASD i jakie nazewnictwo jest obecnie stosowane przez specjalistów
* Jakie są zaburzenia pierwotne, wtórne i sprzężone u osób z FASD
* Jak spojrzeć holistycznie na potrzeby i trudności dzieci z FASD
* Jak pomóc dziecku z FASDCo da takie szkolenie:
W codziennej pracy masz kontakt z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, których podłożem mogą być także prenatalne uszkodzenia poalkoholowe. Aby zrozumieć potrzeby dzieci z FASD, najpierw musisz zrozumieć, z jakiego rodzaju trudnościami borykają się one na co dzień. Mimo że ilość, głębokość i powaga problemów jest czasem przygniatająca, to jednak warto pamiętać, że osoby z FASD mają także wiele mocnych stron, które warto dostrzegać, wzmacniać i na nich budować przyszłość powierzonych sobie dzieci.
Uczniowie z FASD potrzebują dodatkowej pomocy podczas różnych czynności choćby w szkolnej stołówce, w klasie, czy na placu zabaw i boisku. Efektywnemu i pomocnemu rodzicowi, opiekunowi, nauczycielowi czy pracownikowi instytucji pomocowych potrzebna jest aktualna i naukowo zweryfikowana wiedza, aby nie tylko rozumiał naturę trudności dziecka, ale by potrafił dostosować swoje działania do jego możliwości i potrzeb.

Dla kogo?
Dla nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjnych, rodziców, studentów pedagogiki, rodzin zastępczych i wszystkich tych, którzy chcą mieć profesjonalną wiedzę z zakresu FASD.

Kiedy?
27 kwietnia (wtorek ) godz. 19.00-21.00 lub w dogodnym momencie – dostęp do nagrania 30 dni

Organizator kursu:
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Prowadząca kurs I stopnia:
dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. A-SW Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku; pedagog i teolog, wykładowca na kierunku „Pedagogika” oraz „Nauki o Rodzinie”, beneficjentka 8 zagranicznych pobytów naukowych oraz 8 grantów uczelnianych, autorka 5 książek, redaktorka 7 prac zbiorowych, ponad 80 artykułów w publikacjach krajowych i zagranicznych, 20 recenzji i artykułów popularyzacyjnych, referentka na ponad 40 konferencjach w Polsce i zagranicą, członek Rad Naukowych czasopism naukowych w Polsce i zagranicą, organizatorka i współorganizatorka 6 międzynarodowych i krajowych konferencji, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Fundacji FASCYNACJE, pomysłodawca i koordynator Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD przy Fundacji FASCYNACJE.
Zainteresowania naukowe: problematyka polonijna, wielokulturowa i wieloreligijna, wychowanie do życia w rodzinie, rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie, edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych); badania interdyscyplinarne.


Ile inwestujesz?
2 godziny zegarowe – 79 zł/ os.
UWAGA!
Przy wypełnieniu formularza do dnia 31 marca 2021 inwestujesz 69 zł/os.
Forma płatności:
Numer konta do uiszczenia opłaty za kurs I stopnia
Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
ul. Ks. Leona Miszewskiego 17, lok. 100, 80-239 Gdańsk
mBank 30 1140 2004 0000 3102 7910 7477
Faktura – należy prawidłowo zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym chęć otrzymania faktury oraz podać wszystkie dane.
Fakturę otrzymają Państwo na adres e-mail po uiszczeniu opłaty.
Jeśli płatnikiem jest pracodawca – szkoła / przedszkole – termin płatności 5 dni od wystawienia faktury.
W tytule proszę podać: Imię i nazwisko z rejestracji oraz Szkolenie FASD cz.1

UWAGA!
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na szkoleniu, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność uiszczenia opłaty.

Co otrzymasz?
* Pakiet cennych informacji z zakresu FASD
* Certyfikat ukończenia szkolenia

W razie pytań możesz się skontaktować:
Jankowiak-Dąbrowska 574 298 848
szkolenia@fundacjafascynacje.pl

Formularz zgłoszeniowy

Przewiń na górę