Fundacja-Fascynacje-2020-MOPR

MOPR w Gdańsku zaprasza Rodziców Zastępczych z innych powiatów do współpracy

W niektórych rejonach Polski w rodzinnej pieczy zastępczej są niewykorzystane miejsca. Tymczasem w Gdańsku potrzeby w tym zakresie są bardzo duże.

Obecnie MOPR w Gdańsku stoi przed dylematem umieszczania młodszych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, właśnie z powodu braku miejsc w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Zaproszenie do współpracy

Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się do Rodziców Zastępczych z innych powiatów, z ofertą stałej współpracy.

Jeśli dysponujecie Państwo wolnym miejscem i wyrazicie gotowość do objęcia opieką także gdańskiego dziecka, prosimy o kontakt. Na sygnały czekają specjaliści Zespołu Umieszczania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, pod numerem tel.: 58 347 82 77/78, 789 455 447, 506 228 171 lub poprzez email: mopr@mopr.gda.pl

Wszyscy pracujemy, aby powierzone w opiekę dzieci mogły czuć się bezpieczne, kochane i osiągnęły życiowy sukces. Współdziałając, dajemy najmłodszym prawo do wychowywania się w rodzinie.

Przewiń na górę