Skrót FAS pochodzi od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome, co tłumaczone jest jako alkoholowy zespół płodowy. Zaburzenia powstają w wyniku działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, a dysfunkcje przejawiają się zarówno na płaszczyźnie umysłowej jak i fizycznej.

Do najczęstszych powikłań psychicznych alkoholowego zespołu płodowego należą:

  • opóźnienie umysłowe,
  • zaburzenia w uczeniu się,
  • problemy z pamięcią,
  • nadpobudliwość,
  • agresja,
  • w późniejszym wieku – skłonności do uzależnień, depresji oraz stanów lękowych.

Schorzenia anatomiczne i alkoholowy zespół płodowy

Schorzenia anatomiczne obejmują natomiast anomalie w budowie narządów wewnętrznych- serca, wątroby, nerek, problemy ze słuchem i wzrokiem – np. małe pole widzenia, czy słaba pamięć wzrokowa, problemy z kośćmi i mięśniami.

Efekty spożywania alkoholu w czasie ciąży mogą być bardzo groźne lub średnio nasilone – od obniżenia IQ, zaburzeń uwagi, po wady serca, a nawet śmierć dziecka.

Diagnostyka

Diagnostyka FAS obejmuje kilka podstawowych kryteriów:

  • Charakterystyczne rysy twarzy m.in.: zmarszczka kącika oka, małe, szeroko rozstawione oczy, krótki zadarty nos, cienka warga górna,
  • Mała waga urodzeniowa i trudności w przybieraniu na wadze,
  • Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego, m.in.: trudności z jedzeniem, nadwrażliwość na bodźce,
  • Wywiad, z którego wynika, że dziecko było narażone na działanie alkoholu w okresie płodowym.

Niektóre objawy mogą być niewidoczne zaraz po urodzeniu – ujawniają się najczęściej między drugim a dziesiątym rokiem życia.
Szacuje się, że z alkoholowym zespołem płodowym przychodzi na świat 1 na 900 dzieci – to więcej niż rodzi się z zespołem Downa.

Niestety wg badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co trzecia kobieta między 18 a 40 rokiem życia spożywała alkohol w czasie ciąży, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie o zagrożeniach jakie niesie za sobą nawet jednorazowe sięgnięcie po kieliszek.

Przewiń na górę