O Fundacji

Kim jesteśmy.

Fundacja FASCYNACJE powstała z myślą o osobach dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD). Nasza działalność dotyczy również rodzin  chorych.

Jak wiadomo, do wyżej wymienionych zaburzeń  dochodzi w wyniku działania alkoholu na płód. Dzieci takie najczęściej cierpią na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego objawiającego się m.in. zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i ruchowego, problemami z mówieniem, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, czy autyzmem.

Mimo, że w tym wypadku nie można mówić o wyleczeniu, wczesna diagnoza oraz zastosowanie odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii pozwala na zminimalizowanie objawów, a tym samym umożliwienie samodzielnego funkcjonowania takich osób w społeczeństwie.

Właśnie tym zajmuje się wykwalifikowana kadra specjalistów pracujących dla naszej Fundacji. Psychiatrzy, psychologowie, neurolodzy, logopedzi, terapeuci oraz rehabilitanci są do dyspozycji osób chorych oraz ich rodzin po to, żeby uchronić ich przed wykluczeniem społecznym oraz pomóc w normalnym, samodzielnym życiu.

Misją organizacji jest również promowanie zdrowej ciąży oraz wolnego od używek rodzicielstwa, ponieważ jak wiadomo – zachowanie abstynencji  w okresie ciąży, całkowicie chroni przed wystąpieniem schorzenia.

więcej o działaniach Fundacji

 

LUTY 2014 - Pomorska Kampania STOP FAS

Zapoczątkowana w naszym województwie akcja, sprawiła, że zaczęto mówić więcej na temat poalkoholowych zaburzeń u dzieci i młodzieży. Zorganizowano wiele spotkań- szkoleń i konferencji dotyczących tej tematyki. Do przedsięwzięcia dołączyły różne organizacje pozarządowe, podejmując zagadnienie profilaktyki, diagnozy oraz pomocy dzieciom z FAS i ich opiekunom.

LIPIEC 2014 - Powstanie Fundacji FASCYNACJE

Organizacja została stworzona przez inicjatorów kampanii STOP FAS – jest to jedna z ważniejszych fundacji w Gdańsku, które podejmują temat FASD.
Pierwszą tymczasową siedzibę udostępniła Fundacji Ateneum Szkoła Wyższa, dzięki czemu miała ona już swój adres i kilka pomieszczeń do dyspozycji.

PAŹDZIERNIK 2015 - Nowa siedziba Fundacji

Jesienią 2015 Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Gdańsk przyznał organizacji lokal przy ul. Miszewskiego 17. Umożliwiło to rozpoczęcie regularnych działań na rzecz dzieci z FASD oraz ich rodzin.

Czym jest FAS?

Skrót FAS pochodzi od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome, co tłumaczone jest jako alkoholowy zespół płodowy. Zaburzenia powstają w wyniku działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, a dysfunkcje przejawiają się zarówno na płaszczyźnie umysłowej jak i fizycznej.

dowiedz się więcej