Konkurs plastyczny dla dzieci „Gdy dorosnę…” jest adresowany dzieci w wieku 5-12 lat przebywających w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.

 

Wybór grupy odbiorczej jest związany z obszarem zainteresowań fundacji oraz chęcią wsparcia dzieci, doświadczonych przez los. Wierzymy, że udział w konkursie, w którym będą mogli uruchomić wyobraźnię, odwołać się do swoich marzeń i pragnień będzie miłym i przyjemnym oderwaniem od codzienności. Liczymy, że uda nam się odnaleźć osoby mające talent i pasję do rysowania, malowania i tworzenia, a które do tej pory nie miały okazji ocenić swojej pracy w obiektywny sposób.

 

Temat konkursu „Gdy dorosnę…” pozostawia duże możliwości dla wyobraźni i pozwala na różnorakie podejście go zagadnienia, przez co nie ogranicza potencjału twórczego uczestników.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe, temat konkursu będzie taki sam w obu grupach:

  • 5-8 lat - praca techniką dowolną
  •  9-12 lat – praca z wykorzystaniem technik ekologicznych i materiałów  recyklingowych, aby dodatkowo zaszczepiać w dzieciach wrażliwość ekologiczną

 

Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Oceny prac dokona 3 osobowe jury konkursu. Za 3 najwyżej ocenione prace w danej grupie wiekowej ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkowo przyznane zostaną dyplomy za wyróżnienie w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie fundacji.

 

Specjalne nagrody są przewidziane ponadto za wspólne wykonanie pracy przez wszystkie

dzieci z danej placówki lub rodziny zastępczej. 

 

 

Regulamin do pobrania