Single Blog Title

This is a single blog caption

Konferencja „Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie”

Konferencja „Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie” – w dniu 14.12.2015 planujemy konferencję. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni różni specjaliści (m.in. psycholodzy, pedagodzy, lekarze, rodzice zastępczy), ale również urzędnicy, dyrektorzy placówek zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną. Współorganizatorami konferencji są Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Ateneum Szkoła Wyższa oraz Fundacja „Wschodzące Słońce”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Leave a Reply